Sökning: "Vårdpersonal makt"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Vårdpersonal makt.

 1. 1. Upplevelser av sjuksköterskans bemötande : En litteraturstudie baserad på upplevelser från patienter med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Simon Schultz; Sebastian Olander; [2018]
  Nyckelord :bemötande; litteraturstudie; patientens perspektiv; psykisk ohälsa; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa är idag vanligt förekommande i samhället och räknas som ett internationellt folkhälsoproblem. Med omvårdnad som huvudsakligt kompetensområde så är det som sjuksköterska viktigt att veta hur patienter med psykisk ohälsa ska bemötas, samt hur bemötandet kan påverka omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av egenvård hos personer med hjärtsvikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :John Törnroth; Mohammed Alshaer; [2017]
  Nyckelord :Empowerment; Knowledge; Limitations; Motivation; Self-care deficiency; Support.; Begränsningar; Egenvårdsbrist; Empowerment; Motivation; Kunskap; Stöd.;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är det många individer som lider av hjärtsvikt och det är många patienter med hjärtsvikt som behöver vård. Patienter med hjärtsvikt upplever både fysiska och psykiska påfrestningar som påverkar deras välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Kompetensväxling - ett utbyte eller bara en avlastning? : En kvalitativ studie om en förändring i hälso- och sjukvården när arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper omfördelas

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Andreasson; [2017]
  Nyckelord :redistribution; competence; bureaucracy; change; power; profession; health care; omfördelning; kompetens; byråkrati; förändring; makt; profession; hälso- och sjukvård;

  Sammanfattning : This master thesis examines a change in health care, in a county council in Norrbotten’s county. This change, which is referred to as “competence-exchange” (kompetensväxling) by the studied organization, means that tasks are redistributed between different workgroups. LÄS MER

 4. 4. Infekterad, oansvarig och avvisad: Hur personer som lever med hiv upplever stigmatisering och diskriminering från hälso- och sjukvårdspersonal

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Hellström; Sara Lundbergh; [2016-06-07]
  Nyckelord :Hiv; stigmatisering; diskriminering; vårdlidande; hälso- och sjukvårdspersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant immunbristvirus (hiv) är ett retrovirus som attackerar kroppensimmunceller och bryter ner immunsystemet. Viruset lagras i kroppens arvsmassa vilketinnebär att en hivinfektion inte läker ut spontant. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av sjukdomsinsikt och empowerment hos personer med schizofrenispektrumstörning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Martina Heselius; [2016-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur personer med schizofrenispektrumstörning upplever kontakten med vården. Fyra deltagare som hade varit inneliggande vid psykiatrisk slutenvårdsavdelning intervjuades och materialet analyserades med tematisk analys som resulterade i tre huvudteman, ”Begriplighet”,”Påverkansmöjligheter” och ”Stöd utifrån”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vårdpersonal makt.

Din email-adress: