Sökning: "Vårdvetenskap smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 341 uppsatser innehållade orden Vårdvetenskap smärta.

 1. 1. Patientens upplevelse efter knäprotesoperation och den korta vårdtiden- En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Veronica Pjerner; Jessica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :“Fast Track”; TKA; Experience; Theatre nurse; Information; ”Fast Track”; TKA; Upplevelse; Operationssjuksköterskan; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har det satsats på att effektivisera den elektiva vården (Fast-track”). Vårdtiden efter en total knäprotesoperation (TKA) är i dag bara några enstaka dagar. Studier har visat att det finns en oro hos patienter att bli utskrivna för tidigt. LÄS MER

 2. 2. Livskvalité i palliativ vård : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ernst; Pamela Elmersson; [2017]
  Nyckelord :Livskvalité; Palliativ vård; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Det primära i palliativ vård är att öka patientens välbefinnande och livskvalité. Det finns fyra hörnstenar som den palliativa vården ska utgå ifrån för att nå detta primära mål. Dessa är: symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av att drabbas av missfall samt bemötande av vårdpersonal : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Gustafsson; Caroline Hillman; [2017]
  Nyckelord :treatment; miscarriage; experience; bemötande; missfall; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Miscarriage is also called spontaneous abortion and occurs in about 20 percent of all pregnancies. The majority of miscarriages occur before 12 weeks of pregnancy and the main causes are chromosomal abnormalities or damage to the fertilized egg. LÄS MER

 4. 4. Massage som ett komplement vid cancerbehandling : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Terese Elmersson; Vanja Johansson; [2017]
  Nyckelord :Cancer; patient; erfarenheter; massage;

  Sammanfattning : Bakgrund Allt fler drabbas av cancer, en sjukdom med många besvärande symptom. Fatigue, smärta, illamående, oro och ångest drabbar ofta patienten och farmakologisk behandling ger inte alltid fullgod symptomlindring. Massage är en behandling med få eller inga biverkningar som har god effekt på många symptom som cancerpatienter lider av. LÄS MER

 5. 5. Endometrios påverkan på livskvalitet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sofia Nordgren; Sanna Forsgren; [2017]
  Nyckelord :endometriosis; quality of life; endometrios; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk inflammatorisk sjukdom som uppskattas drabba 10 procent av alla personer med livmoder i fertil ålder. Sjukdomen har setts påverka flera aspekter i livet och kan orsaka stort lidande hos individen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vårdvetenskap smärta.

Din email-adress: