Sökning: "Vårdvetenskap smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden Vårdvetenskap smärta.

 1. 1. Problem relaterade till sex och samliv som förekommer hos kvinnor med endometrios samt prevalensen av dessa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Karlsson; Matilda Stenman; [2018]
  Nyckelord :endometriosis; sex; relationship; dyspareunia; chronic pelvic pain; sexual dysfunction; endometrios; sex; samliv; dyspareuni; kronisk bäckensmärta; sexuell dysfunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en sjukdom som drabbar var tionde kvinna i fertil ålder. Sjukdomen kan ha en negativ inverkan på många livsdomäner och medföra ett stort lidande för dessa kvinnor. Tidigare forskning belyser smärta som en vanlig orsak till lidandet. LÄS MER

 2. 2. "DE LYSSNAR PÅ MIG" : En litteraturstudie om patienters upplevelser av komplementära behandlingsmetoder vid långvarig smärta

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ida Engman; Annamaria Danforth; [2018]
  Nyckelord :akupunktur; komplementär medicin; långvarig smärta; massage; mindfulness; patientens upplevelser; yoga;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta är ett stort problem i hela världen. Ett problem med smärtbehandlingarna är dels att smärta är en subjektiv upplevelse som kräver ett mångimensionellt förhållningssätt. Flera av läkemedelsformerna ger besvärliga biverkningar eller har bristfällig effekt beroende på patientens mottaglighet. LÄS MER

 3. 3. Icke-farmakologiska metoder för lindring av smärta och ångest hos cancersjuka barn : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Helena Riihiaho; Zahra Farahany; [2018]
  Nyckelord :Cancer; child; distraction; hypnosis; touch; pain; non-pharmacological; Cancer; barn; distraktion; hypnos; beröring; smärta; icke-farmakologisk behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer leder till mycket lidande för barnen och de behöver hjälp med att lindra lidandet med hjälp av icke-farmakologiska metoder. Av alla dessa drabbade barn och ungdomar har många besvär av smärta och ångest och det blir psykiskt påfrestande under sjukdomstiden. LÄS MER

 4. 4. Smärta hos patienter med cancerdiagnos som vårdas palliativt : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Margarita Kalafati; Tova Risheden; [2018]
  Nyckelord :cancer; nursing; pain; patients experience; terminal care; cancer; omvårdnad; patienters upplevelser; smärta; vård vid livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård ska utföras i syfte att lindra lidande hos patienter. Symtomkontroll är en viktig aspekt i den palliativa vården. Smärta vid livets slut är ett vanligt förekommande fenomen hos patienter med palliativ cancerdiagnos. Upplevd smärta ökar lidandet hos patienter som vårdas vid livets slut. LÄS MER

 5. 5. Patientens upplevelse efter knäprotesoperation och den korta vårdtiden- En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Veronica Pjerner; Jessica Eriksson; [2017]
  Nyckelord :“Fast Track”; TKA; Experience; Theatre nurse; Information; ”Fast Track”; TKA; Upplevelse; Operationssjuksköterskan; Information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har det satsats på att effektivisera den elektiva vården (Fast-track”). Vårdtiden efter en total knäprotesoperation (TKA) är i dag bara några enstaka dagar. Studier har visat att det finns en oro hos patienter att bli utskrivna för tidigt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vårdvetenskap smärta.

Din email-adress: