Sökning: "Vårdvetenskap smärta"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden Vårdvetenskap smärta.

 1. 1. Att leva med långvarig, icke-malign smärta : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Angelica Stålkrantz Thimén; Helena Edholm; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Life Experiences; Patient perspective; Långvarig smärta; Patientupplevelser; Patientperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är en subjektiv upplevelse som är svår att sätta ord på. Det finns många personer i Sverige som lider av långvarig smärta och dessa är frekventa besökare hos sjukvården. Långvarig smärta är ett komplext tillstånd som kan vara svår att behandla. För att patienten ska få god vård bör dennes livsvärld beaktas. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och mäns smärtskattning och smärtbehandling efter dagkirurgi ur ett jämställdhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Fredrik Rang; Lina Jo Linder; [2018]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; Smärtbehandling; Dagkirurgi; Könsskillnader; Jämställd vård.;

  Sammanfattning : Background: Acute postoperative pain goes undertreated to a large extent. Previous studies have shown that women experience more postoperative pain than men, although it’s unclear whether women receive the equivalent amount of pain relief to that of men. Multimodal pain management is recommended to optimize postoperative pain relief. LÄS MER

 3. 3. Den preoperativa kolhydratladdningens påverkan på postoperativa besvär efter kirurgi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Linnea Troberg; Vera Linde; [2018]
  Nyckelord :preoperativ kolhydratladdning; postoperativ; kirurgi; nutrition;

  Sammanfattning : Bakgrund: God nutrition är viktig för både friska och sjuka individer. Den består av ett balansförhållande mellan tillförsel och förbrukning av energi. Kirurgi medför kirurgisk stress som i sin tur rubbar metabolismen och, som följd, balansförhållandet. LÄS MER

 4. 4. Barns smärta efter tonsillektomi-en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olga Backström; Katarina Hörnfeldt; [2018]
  Nyckelord :postoperativ smärta; barn; tonsillektomi; upplevelse; hantering;

  Sammanfattning : Background: Tonsillectomy is the most common surgery on children in Sweden. Research shows that children are suffering of postoperative complications such as pain and dehydration after this surgery. LÄS MER

 5. 5. Hur personer med långvarig smärta hanterar livet : En litteraturstudie utifrån självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Koralia Ulanowicz; [2018]
  Nyckelord :Långvarig smärta; hantering; självbiografier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är det vanligaste symtomet som människor söker vård för. Smärta är en subjektiv och unik upplevelse för varje enskild individ. Upplevelsen av en viss typ av smärta kan dock variera från individ till individ. Långvarig smärta är ihållande smärta som är kvar efter en tidsperiod, vanligen tre månader. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vårdvetenskap smärta.

Din email-adress: