Sökning: "VISA"

Visar resultat 1 - 5 av 5441 uppsatser innehållade ordet VISA.

 1. 1. Vägen mot hållbara urbana transporter - Renovas möjlighet att använda Göteborgs kanaler

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Robért; Casper Wallin; [2017-08-17]
  Nyckelord :Urbana godstransporter; urbana vattenvägar; avfallshantering; omställning av transportsystem;

  Sammanfattning : Denna uppsats lägger sin grund i en ökande urbanisering. Som resultat av denna urbanisering har en ökning av de urbana godstransporterna skett, det medför negativa effekter för både företag och samhälle. En omställning till andra transportslag än vägtransporter ger en teoretisk minskning av dessa konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Hållbarhetsredovisning inom den svenska konfektionsindustrin (16/17:46)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ebba Olsson; Felicia Sjödin; [2017-08-17]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; mänskliga rättigheter; GRI-indikatorer; GRI-aspekter;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemdiskussion: Konfektionsindustrin är en arbetskraftsintensiv branschvilket kan kopplas till sociala problem som överträdelser av mänskliga rättigheter. Samhälletsökade medvetenhet om problemet har lett till en högre efterfrågan på information. LÄS MER

 3. 3. EGENINTRESSSE ELLER SAMARBETSVILJA? En kvantitativ studie om varför ambitionsnivån i staters klimatpolitiska löften skiljer sig åt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Nestlog; [2017-08-09]
  Nyckelord :miljöpolitik; klimatpolitiska löften; ; UNFCCC; Parisavtalet; neorealism; neoliberalism;

  Sammanfattning : Genom att nästan samtliga av världen länder undertecknade Parisavtalet finns nu en gemensam klimatpolitisk målsättning: den globala medeltemperaturen ska hållas under 2 graders ökning i jämförelse med den preindustriella nivån. För att uppnå detta har varje stat formulerat löften om de utsläppsminskningar de utlovade. LÄS MER

 4. 4. ”JAG UPPLEVER MIG STRESSAD PÅ MIN ARBETSPLATS” En kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön relaterat till stress inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Karlsson; Malin Olin; [2017-07-05]
  Nyckelord :Psykosocialarbetsmiljö; Krav-kontroll-stödmodellen; Socialtjänsten; Arbetsrelaterad stress.;

  Sammanfattning : Arbetsrelaterad stress har under lång period varit ett välutforskat fenomen. Forskningenhar delvis genererat en konstruktion av den teoretiska modellen krav-kontroll-stöd somäven tillämpades i studiens. LÄS MER

 5. 5. En Svensk Flygskatt - Arbetar den mot målsättningarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Herman Andersson; Alexander Eriksson; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tid största utmaningar. För att hantera flygtrafikens utsläpp av växthusgaser har regeringen ambitionen att från och med den 1 januari 2018 införa en skatt på kommersiella flygresor. När flygskatteutredningen tillsattes antog man ett antal målsättningar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VISA.

Din email-adress: