Sökning: "VISA"

Visar resultat 1 - 5 av 5125 uppsatser innehållade ordet VISA.

 1. 1. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskans strategier i samband med en ung kvinnas första gynekologiska undersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline von Dorrien; Lina Gunnarsson; [2017-01-30]
  Nyckelord :Första gynekologiska undersökningen; barnmorskans strategier; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva strategier som barnmorskor använder i samband med unga kvinnors första gynekologiska undersökning (FGU) på ungdomsmottagningen. Bakgrund:För ungdomar kan den FGU vara en positiv upplevelse där de får tillfälle att lära sig mer om sin kropp men det kan också upplevas som en stressande och obehaglig situation. LÄS MER

 4. 4. Jag gick – för dom är idioter” – En kvalitativ studie om makt och motstånd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kerstin Kristiansson; Victor Nielsen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; makt; motstånd; motståndsstrategier; socialt exkluderade.;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur makt och motstånd manifesterarsig, görs och upplevs av personer som är socialt exkluderade och som besökerSt:Johanneskyrkan i Göteborg. Detta för att visa hur emotionellt och fysiskt motstånd kanskapas av personer som är socialt exkluderade. LÄS MER

 5. 5. Välkommen välkommen hit, vem du än är, var du än är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Rebecka Gustin; Madeleine Sundbom; [2017-01-24]
  Nyckelord :stadsplanering; social hållbarhet; social blandning; socialt blandat boende; ;

  Sammanfattning : Frihamnen är ett gammalt industriområde i Göteborg som ingår i Göteborg stads storastadsutvecklingsprojekt Älvstaden. Marken är central och attraktiv och ägs av kommunen somtill följd av det har varit en ovanligt stark förhandlingspart i planeringsprocessen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VISA.

Din email-adress: