Sökning: "VISA"

Visar resultat 1 - 5 av 5184 uppsatser innehållade ordet VISA.

 1. 1. Demokratiska Ideal - En fallstudie om folkomröstningen gällande trängselskatten i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ellinor Alvesson; Philippa Vrachas; [2017-03-08]
  Nyckelord :trängselskatten; folkomröstning; folkinitiativ; deliberativdemokrati; direktdemokrati; konkurrensdemokrati; valdemokrati; vägvalet; Socialdemokraterna; Miljöpartiet; Moderaterna;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie som ska visa hur demokratiska ideal kan ta sig i uttryck i partiersställningstagande i ett specifikt fall. Utgångspunkten för uppsatsen är det specifika falletfolkomröstningen angående trängselskatten som genomfördes i Göteborg 2014 och debattenrunt omkring. LÄS MER

 2. 2. Nykomling på genusfältet - en enkätstudie av hur nya studenter upplever litterär kanonisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maja Östling; [2017-02-14]
  Nyckelord :kanonisering; genusvetenskap; litteratur; fält; aktidemiker; Bourdieu;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker vilka författare och texter som studenter upplever kanoniseras på grundkurser i genusvetenskap i Sverige. Detta görs genom en enkätstudie riktad till studenter på dessa kurser. Utifrån resultaten av studien försöker jag, med utgångspunkt i och inspiration av Bourdieu, teckna en bild av det genusvetenskapliga fältet. LÄS MER

 3. 3. Kommunikationens påverkan på delaktighet hos personer med demens

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Löfgren; Sofie Roos; [2017-02-13]
  Nyckelord :Delaktighet; demens; kommunikation; omvårdnad; person med demens; relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med en demenssjukdom blir allt fler. Enligt svensk lagstiftningska delaktighet eftersträvas så långt det är möjligt i all vård och omsorg. För en person meddemens minskar den kommunikativa förmågan under sjukdomens gång och symtomen somsjukdomen medför försvårar för personen med demens att vara delaktig. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans strategier i samband med en ung kvinnas första gynekologiska undersökning

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline von Dorrien; Lina Gunnarsson; [2017-01-30]
  Nyckelord :Första gynekologiska undersökningen; barnmorskans strategier; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att beskriva strategier som barnmorskor använder i samband med unga kvinnors första gynekologiska undersökning (FGU) på ungdomsmottagningen. Bakgrund:För ungdomar kan den FGU vara en positiv upplevelse där de får tillfälle att lära sig mer om sin kropp men det kan också upplevas som en stressande och obehaglig situation. LÄS MER

 5. 5. Jag gick – för dom är idioter” – En kvalitativ studie om makt och motstånd.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kerstin Kristiansson; Victor Nielsen; [2017-01-24]
  Nyckelord :Socialt arbete; makt; motstånd; motståndsstrategier; socialt exkluderade.;

  Sammanfattning : Syftet med vår uppsats är att undersöka hur makt och motstånd manifesterarsig, görs och upplevs av personer som är socialt exkluderade och som besökerSt:Johanneskyrkan i Göteborg. Detta för att visa hur emotionellt och fysiskt motstånd kanskapas av personer som är socialt exkluderade. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet VISA.

Din email-adress: