Sökning: "Vad är en målkonflikt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Vad är en målkonflikt.

 1. 1. Integrering av mat och måltider i förskolan - En kvalitativ studie om kommunikationen om måltider mellan olika professioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Cecilia Blidö; [2017-08-28]
  Nyckelord :organisationskommunikation; måltidsverksamhet; förskola; måltider; offentliga måltider;

  Sammanfattning : Mat och måltider är en väsentlig del i förskolans verksamhet. En av de mest betydande diskussionerna är hur förskolan ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 2. 2. Målkonflikten mellan tät stadsmiljö och kollektivtrafik i fallet Litteraturgatan - Samband mellan institutionella och fysiska barriärer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Heimbrand; [2017-06-27]
  Nyckelord :Institutionella barriärer; fysiska barriärer; målkonflikt; kollektivtrafik; tätare stadsbebyggelse; rörlighet;

  Sammanfattning : Synen på hur en tät stadsbebyggelse och en förstärkt kollektivtrafik ska kunna interagera med varandra skiljer sig åt mellan trafik- och stadsplanerare. Institutionella förutsättningar kan skapa barriärer mellan planeringsaktörer vilket försvårar en ömsesidig förmåga att lyckas kombinera dessa planeringsstrategier på en lokal plats. LÄS MER

 3. 3. Hantering av målkonflikter i grundskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Josefine Nordin; Rebecca Rönnlund; [2017]
  Nyckelord :goal conflict; agency theory and goal-setting theory; målkonflikt; agentteorin och målsättningsteorin;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om målkonflikter och har haft som syfte att ta reda på hur målkonflikter hanteras grundskolor. Vi har använt oss utav en kvalitativ metod där vi har gjort intervjuer med två skolchefer och tre rektorer inom skolverksamheten. Vi har använt oss av två teorier, vilka är agentteorin och målsättningsteorin. LÄS MER

 4. 4. Hållbar stiftelseförvaltning : Jakten efter en lösning på målkonflikten mellan avkastning, risk och hållbara investeringar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Elias Bergman; Johan Nyemad; [2017]
  Nyckelord :Foundation; university foundations; asset management; ESG; SRI; divestment; the investment process; Stiftelse; universitetsstiftelse; kapitalförvaltning; hållbara investeringar; SRI; ESG; divestering; investeringsprocessen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbara och ansvarsfulla investeringar har blivit allt viktigare för investerare, utöver avkastning och risk. Universiteten har som fanbärare av god moral ett stort ansvar i att leva upp till en hög nivå av hållbarhet. LÄS MER

 5. 5. Målkonflikter i kulturmiljövården : När Kulturmiljölagen utmanas - en fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Carina Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Kulturvård; kulturmiljö; målkonflikt; Kulturmiljölag; kulturmiljöskydd; naturskydd; byggnadsminne; artskydd; länsstyrelsen; samverkan; värden;

  Sammanfattning : Fallstudiens syfte är att belysa problematiken med målkonflikter där Kulturmiljölagen utmanas av andra lagstiftningar. Med utgångspunkt i fallet Östigården, samt några andra ärenden där olika typer av målkonflikter uppstått, undersöks hur en målkonflikt kan uppstå, vad en sådan kan bestå av samt vilka konsekvenserna kan bli. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vad är en målkonflikt.

Din email-adress: