Sökning: "Vallius Frida"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vallius Frida.

  1. 1. Varför sa ingen något? : En litteraturöversikt om patienters behov av information i samband med hysterektomi

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Vallius Frida; Johansson Anna; [2016]
    Nyckelord :Information; Hysterectomy; Nurse-patient relationship; Participation; Pedagogy; Information; Hysterektomi; Vårdrelation; Delaktighet; Pedagogik;

    Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige är det vanligaste större gynekologiska ingreppet hysterektomi, som innebär att livmodern avlägsnas. Denna operation kan vara påfrestande för kvinnan på grund av att livmodern ofta har stor betydelse som symbol för kvinnlighet och fertilitet, vilket gör att operationen kan medföra psykiska påföljder så som depression. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vallius Frida.

Din email-adress: