Sökning: "Value Added Tax"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Value Added Tax.

 1. 1. Delningsekonomin och skatt - Något om skattereglernas tillämplighet på aktörer i delningsekonomin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Egon Micevic; [2017]
  Nyckelord :delningsekonomi; Tax law; sharing economy; skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett begrepp som används flitigt i den rättsliga debatten. Det har inte undgått någon att Airbnb och Uber utmanar de traditionella logi- och transportbranscherna. Genom att i realtid, på telefonskärmen matcha utbud med efterfrågan har delningsekonomin förenklat livet för många konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Foreign direct investments : An antidote for hydrocarbon dependency in the Gulf Cooperation Council?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Youssef Mekidiche; [2017]
  Nyckelord :Economic Growth; Growth; FDI; Foreign Direct Investment; Gulf Cooperation Council; GCC; Value added tax; Commodities.;

  Sammanfattning : The most essential questions in economics is what determines economic growth? In theory FDI led to economic growth (Mello 1997), but empirical evidences indicate that the relationship is ambiguous (Masahiro & Iwasaki 2014). This thesis uses contemporary growth theories and econometric methods to empirically test for the association between foreign direct investment and economic growth in the six countries that form the Gulf Cooperation Council (GCC). LÄS MER

 3. 3. Den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekter : En rättslig analys om en finansiell transaktionsskatt genom ett fördjupat samarbete inom EU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elma Nikovic; [2017]
  Nyckelord :Juridik; Affärsjuridik; Skatterätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. LÄS MER

 4. 4. The Trade Association Strikes Back : On Lobbyism and Cheaper Dining in Swedish Politics

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dennis Besseling; [2017]
  Nyckelord :Lobbyism strategies and influence; Pluralism; Traditional Interest Groups; Swedish Politics; Parliament; Value Added Tax;

  Sammanfattning : The understanding of Swedish lobbyism is so far insufficient and misguided. In order to understand Swedish lobbyism better this thesis calls for a shift to theory testing case studies of actors that are capable to lobby in an organized and recurring way. LÄS MER

 5. 5. BEPS avseende internprissättning och förhållandet till EU-rätten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Niels Jargård; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; internprissättning; transfer pricing; BEPS; EU-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The international organization OECD has developed a comprehensive action plan, the BEPS project, which aims to prevent national tax bases to erode due to that multinational companies allocate taxable profits in countries with low tax rates. Cross-border intra-group transactions is a predominant method to achieve the desired profit allocation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Value Added Tax.

Din email-adress: