Sökning: "Value Added Tax"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Value Added Tax.

 1. 1. Den finansiella transaktionsskattens extraterritoriella effekter : En rättslig analys om en finansiell transaktionsskatt genom ett fördjupat samarbete inom EU

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Elma Nikovic; [2017]
  Nyckelord :Juridik; Affärsjuridik; Skatterätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : På grund av att finansiella tjänster, bland annat värdepappershandel, är undantagen från mervärdesskatteplikt har EU-kommissionen bedömt att finanssektorn idag är underbeskattad. Efter finanskrisen och dess påverkan på världsekonomin har EU-kommissionen understrukit att de vinstdrivande finansiella instituten bör vara med och bidra till skatteintäkter. LÄS MER

 2. 2. Försäkringstjänster enligt 3 kap. 10 § mervärdesskattelagen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Isabelle Skoglund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Trade Association Strikes Back : On Lobbyism and Cheaper Dining in Swedish Politics

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Dennis Besseling; [2017]
  Nyckelord :Lobbyism strategies and influence; Pluralism; Traditional Interest Groups; Swedish Politics; Parliament; Value Added Tax;

  Sammanfattning : The understanding of Swedish lobbyism is so far insufficient and misguided. In order to understand Swedish lobbyism better this thesis calls for a shift to theory testing case studies of actors that are capable to lobby in an organized and recurring way. LÄS MER

 4. 4. Fåmansföretagsreglerna och riskkapitalfonder - Kan en delägares andelar i ett värdepappersförvaltande företag anses vara kvalificerade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Schander; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; riskkapitalfonder; värdepappersförvaltning; kvalificerade andelar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteverket har sedan 2010 drivit ett antal processer mot riskkapitalfonder och dess ägare gällande den förmånliga, asymmetriska utdelning som de åtnjuter, benämnd carried interest. I de inledande processerna försökte skatteverket styra över inkomsten från ett bolag till ett annat och där man ansåg att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara den egentliga mottagaren av ersättningen, trots att fondavtalen stadgade annat. LÄS MER

 5. 5. Affärsmässigt motiverat i ränteavdragsbegränsningsreglerna - om vaga rekvisit i förhållande till skattelag och den svenska rättsordningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amelie Waering; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; ränteavdragsbegränsningsregler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sveriges riksdag och regering har under de senaste decennierna kommit att engagera sig allt mer i arbetet för att stävja skatteflyktens utbredning. I arbetet har inte minst olika lagtekniska lösningar utvecklats och implementerats i syfte att förhindra multinationella företags möjligheter att genom skatteplanering urholka den nationella skattebasen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Value Added Tax.

Din email-adress: