Sökning: "Value at Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 765 uppsatser innehållade orden Value at Risk.

 1. 1. Offentliga venture capital-bolags motiv till att syndikatinvestera

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Höijer; Josephin Atie; [2017-07-06]
  Nyckelord :venture capital; governmental venture capital GVC ; risk; additionality; screening; deal-flow; venture capital; offentligt venture capital; risk; additionalitet; screening; deal-flow;

  Sammanfattning : den här uppsatsen studeras motiven bland svenska offentliga venture capital-bolag till attsyndikatinvestera. Resultaten bygger på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer medinvesteringsansvariga medarbetare på sex olika venture capital-bolag. LÄS MER

 2. 2. Löpande informationsgivning från onoterade aktiebolag : Med sikte på gräsrotsfinansierade aktiebolag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Nicholas Ahonen; [2017]
  Nyckelord :gräsrotsfinansiering; crowdfunding; equity crowdfunding; investeringsbaserad gräsrotsfinansiering; informationsgivning; löpande informationsgivning; ad hoc; investering; aktiebolagsrätt; börsrätt; finansiering; värdepappersmarknaden; börs; företag; småsparare; privatsparare; kapital; icke-professionella investerare; konsumentskydd;

  Sammanfattning : Gräsrotsfinansiering har under 2010-talet vuxit till att bli ett betydelsefullt finansierings-alternativ för små och medelstora företag, vilket även möjliggjort för privatpersoner (icke-professionella investerare) att investera i denna typ av bolag genom att teckna aktier i dem. Investeringar i bolag av mindre storlek kan potentiellt ge mycket god avkastning, men är även förenade med stor risk. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en semi-automatiserad ultraljudsapparat för mätning av urinvolym i blåsan, på djur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elisabeth Miller; [2017]
  Nyckelord :BladderScan; hund; katt; gris;

  Sammanfattning : Urinvolymen hos sällskapsdjur är viktig att följa i klinisk verksamhet, bland annat för att se om ett djur kan producera urin vid njurskador och transplantationer. Det är även av intresse att upptäcka en distension av urinblåsan i samband med patologier där uretra inte kan relaxera eller är blockerad, då en urinblåseöverfyllnad kan orsaka stress hos djuret och i vissa fall ge livshotande skador. LÄS MER

 4. 4. Komplikationer vid kastration av hanhund med eller utan föregående behandling med GnRH-agonister

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Evelina Vinqvist; [2017]
  Nyckelord :komplikationer; kastration; GnRH; hanhund;

  Sammanfattning : Djurägare låter kastrera sin hund av flera olika anledningar, bl.a. för att minska vissa beteen- den (t.ex. LÄS MER

 5. 5. The Decision of Debt or Equity Financing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Matthew Parsonage; Joakim Berglund; [2017]
  Nyckelord :Capital Structure; Pecking Order Theory; Traditional Trade-off Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Different approaches have been used to test capital structure theories empirically. In this paper the statement that Myers and Majluf (1984) discussed, that a low risk debt issue should affect the firm value less than a high risk equity issue, is explored and tested by applying an event study approach similar to the one Eckbo (1986) carried out on different kinds of debt issuances. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Value at Risk.

Din email-adress: