Sökning: "Vamire Academy"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vamire Academy.

  1. 1. Lånord i ungdomsspråk – coolt eller för jävligt? Engelsk slang i översättningarna av Richelle Meads Vampire Academy och Frostbite

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Moa Mossberg; [2013-12-17]
    Nyckelord :översättning; slang; ungdomsspråk; Vamire Academy; Richelle Mead;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar ungdomsslang och översättningen av den i ungdomslitteratur. Två böcker ur serien Vampire Academy har undersökts: Vampire Academy (2007) och Frostbite (2008) samt deras svenska översättningar Törst (2009) och Fruset blod (2009). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vamire Academy.

Din email-adress: