Sökning: "Vanart"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Vanart.

 1. 1. "Det skabbiga fåret må smitta hela hjorden" : Synen på barns och ungdomars vanart i Svensk läraretidning 1893-1897

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Per Kassman; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Den ideala barndomens avvikare : Nyköpings barnavårdsnämnds tillämpande av 1902 års vanartslag 1907-1916 ur ett maktperspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jessica Karlsson; [2007]
  Nyckelord :Makt; Barndom; Normalitet; Avvikelse; Vanart; Socialhistoria;

  Sammanfattning : I och med 1902 års lag angående vanartade och i sedligt avseende försummade barn blev det lättare för myndigheterna att påverka ett barns uppväxt. I Nyköping bildades barnavårdsnämnden, som hade denna lag som rättesnöre, år 1907. Barnavårdsnämnden innehade en stor makt då de kunde påverka ett barns liv. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vanart.

Din email-adress: