Sökning: "Ville Mikkola"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ville Mikkola.

  1. 1. Sverige/hemlandet - Utformning av ett studiehäfte för invandrarelever

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Sanna Mikkola; Elin Mörnhed; [2009]
    Nyckelord :egenproducerat material; enkät; förberedelseklasser; geografi; integrering; intervju; invandrarelever; kulturmöten; styrdokument;

    Sammanfattning : Vårt syfte med detta examensarbete är att skapa ett egentillverkat studiehäfte för elever med svenska som andraspråk. Genom egna erfarenheter och möten med lärare har vi fått veta att det inte finns mycket färdigt material för dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ville Mikkola.

Din email-adress: