Sökning: "Vladimirs Savecs"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Vladimirs Savecs.

  1. 1. Antropometriska mått och prestation på GIH:s hälsotester : en kvantitativ studie på individer mellan 30-49 år

    Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Vladimirs Savecs; Manuela Larsson Benavente; [2016]
    Nyckelord :Cardiovascular diseases; physical activity; exercise benefits; health; resistance training; metabolic syndrome; physical activity; 6MWT; 5MPT; waist circumference; hip circumference; waist-to-hip-ratio; neck circumference; sagittal abdominal diameter; anthropometric measurement; Ekblom-Bak testet; VO2max; Sorensen test; hand grip; Timed Up and Go; Hälsotester; Ekblom-Bak; VO2max; antropometriska mått; prestation; kroppsmått;

    Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med den här studien har varit att undersöka och jämföra kvinnor och män i åldersgrupperna 30-39 år respektive 40-49 år avseende antropometriska mått samt prestation på GIH:s hälsotester. En vidare målsättning var att undersöka om det förekom några skillnader mellan två separata testtillfällen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vladimirs Savecs.

Din email-adress: