Sökning: "Volontärturism"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Volontärturism.

 1. 1. De kommersiella volontärresebyråerna : En kvalitativ studie om svenska volontärresebyråers perspektiv på volonturism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Isabella Liebgott; [2018]
  Nyckelord :Volontärturism; volonturism; volontärresebyrå; socialt arbete; organisatorisk legitimitet.; Social Sciences;

  Sammanfattning : International work aid is a form of social work that historically has been conducted by non-profit organizations. When the commercial volunteer agencies entered the market they did so with a well-known product but with a different organizational form. LÄS MER

 2. 2. Volontärsresor : ett nytt uttryck för "white man's burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Vestrin; [2017]
  Nyckelord :altruism; postkolonialism; Volontärturism; socialdarwinism; motivationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volontärresor har blivit ett allt mer populärt sätt att resa och det finns numer organisationer som erbjuder mängder av projekt i flera prisklasser och som passar flera önskemål. I denna uppsats appliceras en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på fyra populära kommersiella volontärrese-organisationer med syftet att förstå hur projekten är utformade utifrån teorier om givande och motivationer till volontärresor samt att problematisera denna utformning utifrån Spivaks postkoloniala perspektiv på den internationella ”människorättsapparaten”. LÄS MER

 3. 3. Kommersiell omtanke : Socialt arbete i volontärresebyråers regi

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Cecilia Kolsmyr; Lorena Rodriguez Alvarez; [2016]
  Nyckelord :Volontärarbete; volontärturism; volontärer; barn; socialt arbete;

  Sammanfattning : Viljan att hjälpa människor har genom historien existerat och uttryckts i olika former av hjälparbete. En ny form av hjälparbete har uppstått i dagens samhälle där individer med ekonomiska resurser har möjlighet att bekosta och engagera sig i direkta sociala insatser utomlands genom kommersiella volontärresebyråer. LÄS MER

 4. 4. Viljan att göra gott : En kvalitativ studie om volontärarbete och motivationen bakom det

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Britta Danell; Jennie Ylvin; [2016]
  Nyckelord :Volontärarbete; volontärturism; barnhem; anknytningsteori;

  Sammanfattning : Denna studie har volontärarbete på barnhem som utgångspunkt och syftar till att undersöka och analysera tanken med volontärverksamhet. Vidare är syftet att undersöka vilka konsekvenser denna verksamhet kan ha för barnen som skapar en kontakt med volontärer som ständigt byts ut. LÄS MER

 5. 5. Volontären, vem är hon och hur skapas hon? En studie om identitetsskapande av volontären inom volontärturismen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Clara Luthman; [2015]
  Nyckelord :den Andre; volontärturism; Laclau Mouffe; diskursanalys; Postkolonialism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay examines the growing phenomenon voluntourism, which means that vacations are combined with aid work. The study aims at investigating how the identity of the volunteer is constructed in marketing and information materials from companies that are involved in the volunteer industry and if this is to be understood as a result of postcolonial power. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Volontärturism.

Din email-adress: