Sökning: "Vulovic"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Vulovic.

 1. 1. The use of “Levers of Control” to control strategy and drive strategic change in corporatization

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Adam Vulovic; [2018]
  Nyckelord :Corporatization; Management control systems; Management control; Strategy; Levers of Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this thesis is to contribute to the “Levers of Control” theory through empirical insights on the use of levers of control to control strategy and drive strategic change in a corporatized context. Methodology: A single-case study built on a qualitative research strategy around a revelatory case of corporatization has been chosen to fulfill the purpose of this study. LÄS MER

 2. 2. Styrsystemens roll i implementeringen av CSR-strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Adam Vulovic; Christofer Söderström; [2017]
  Nyckelord :CSR; Styrsystem; Ekonomistyrning; Strategi; Levers of Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur stora svenska företag i tillverkningsindustrin använder sig av styrsystem för att implementera CSR-strategi. Metod: En komparativ forskningsdesign som bygger på en kvalitativ flerfallsstudie innefattande tre stycken företag har valts för att uppfylla studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 4. 4. Berättandedrama i förskolan : En studie om kommunikation och samspel mellan barn under berättandedramats tre områden: berättande, bokskapande och drama

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Danijela Vulovic; [2015]
  Nyckelord :berättandedrama; berättande; drama; bokskapande; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur berättandedrama kan stimulera till samspel och kommunikation mellan barnen och om hur barns lärande kan uppstår under dessa omständigheter. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, som ser lärande som socialt och kontextuellt betingat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vulovic.

Din email-adress: