Sökning: "Vulovic"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Vulovic.

 1. 1. Styrsystemens roll i implementeringen av CSR-strategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Nilsson; Adam Vulovic; Christofer Söderström; [2017]
  Nyckelord :CSR; Styrsystem; Ekonomistyrning; Strategi; Levers of Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att beskriva och analysera hur stora svenska företag i tillverkningsindustrin använder sig av styrsystem för att implementera CSR-strategi. Metod: En komparativ forskningsdesign som bygger på en kvalitativ flerfallsstudie innefattande tre stycken företag har valts för att uppfylla studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. Vem, hur, vad och varför? : En narratologisk analys av Stephen Kings skräckroman Dimman

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Litteraturvetenskap

  Författare :Sofia Andersson; [2016]
  Nyckelord :Stephen King; Dimman; Narratologi; Narratologisk analys; The Mist; Narratology; Rimmon - Kenan; Vulovic;

  Sammanfattning : This essays content is about a narratological analysis of “The Mist”, written by Stephen King, with a focus on who, how, and what in relationship with the story. It also contains a deeper analysis on chosen characters and the meaning behind them. The analysis also takes a look on why King has chosen to use them and their specific details. LÄS MER

 3. 3. Berättandedrama i förskolan : En studie om kommunikation och samspel mellan barn under berättandedramats tre områden: berättande, bokskapande och drama

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Danijela Vulovic; [2015]
  Nyckelord :berättandedrama; berättande; drama; bokskapande; kommunikation; samspel;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur berättandedrama kan stimulera till samspel och kommunikation mellan barnen och om hur barns lärande kan uppstår under dessa omständigheter. Studien tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv, som ser lärande som socialt och kontextuellt betingat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vulovic.

Din email-adress: