Sökning: "Vygotskij"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade ordet Vygotskij.

 1. 1. Snälla, kan du inte bara sitta stilla som alla andra? : En kvalitativ textanalys av litteratur för och om barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Lovisa Kahl; [2018]
  Nyckelord :Inclusion; Diversity; Norm-Criticism; Sociocultural Theory; Neuropsychiatric Disabilities; ADHD; Autism; Kumashiro; Vygotskij; Inkludering; mångfald; normkritik; sociokulturell teori; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; ADHD; Autism; Äppelhylla; Kumashiro; Vygotskij;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how pedagogical picture books intended for inclusion represents children with neuropsychiatric disabilities. This is investigated through in-depth analysis of four books dealing with the subject from different approaches, recommended by state libraries and the specialised educational authority. LÄS MER

 2. 2. Vilka lärandemetoder inom matematik gynnar elever på högstadiet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jeff Skarenstedt; [2018]
  Nyckelord :Algebra; didaktik; högstadiet; Lev Vygotskij;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att studera pedagogiska och didaktiska val som en lärare gör. I sammanhanget studeras teoretiska val och viss sorts pedagogik samt hur detta visar sig i konkreta metoder kopplade till matematikundervisning, med frågeställningen: Vilka lärandemetoder i algebra gynnar elever på högstadiet? I sammanhanget är teorier, praktik, bra matematiklärare och lärandemetoder av relevans. LÄS MER

 3. 3. Notvärde : Strategier för rytmisk notläsning med barn runt förskoleklassåldern

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sara Svensson Ringbo; [2018]
  Nyckelord :music reading; staff notation; clef notation; music education; symbols; rhythm; rhythmic music literacy; music literacy acquisition; eurythmics; Dalcroze; rytmisk notläsning; noter; rytmik; förskoleklass; förskola; musikundervisning; språkrytmik; språkutveckling; symboler; lästräning; skrivträning;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks och jämförs hur rytmisk notläsning med barn, 5–8 år, framställs i vetenskapliga texter under 2000-talet. Fokus för studien är vilka strategier som skildras men även forskning om vilka effekter notläsning kan ha på läs- och skrivutveckling refereras. LÄS MER

 4. 4. Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares användning av TAKK i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Emma Österberg; [2018]
  Nyckelord :preschool; preschool teachers; signs; communication;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how preschool teachers work with signs as alternative and additional communication in preschool to promote the development of children's language development. My questions of issue are how do preschool teachers use signs as alternative and additional communication in preschool, how do the teachers motivate and describe their work and what experiences does the preschool teachers have with signs as alternative and additional communication in preschool? My method of this study has been qualitative where interviews were made with six preschool teachers. LÄS MER

 5. 5. Att ändra fokus från extra anpassningar till ledning och stimulans : att höja elevernas måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Susanne Reevcrona; Anne-Cathrine Wendell; [2018]
  Nyckelord :Extra anpassning; Elevhälsoteam; Inkludering; Ledning och stimulans; Lärmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få syn på hur två skolor arbetar för att skapa en gemensam plattform för att tolka styrdokument utveckla samsyn kring begreppen ledning och stimulans och extra anpassningar. Detta för att skapa inkluderande lärmiljöer som i sin tur leder till, ökad måluppfyllelse hos eleverna då verksamheten utifrån alla tre nivåer organisation-, grupp- och individnivå reflekterar, kritiskt granskar lärande, undervisning och ledarskap. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Vygotskij.

Din email-adress: