Sökning: "WBS"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet WBS.

 1. 1. Öka projektmognaden i ett konsultföretag inom samhällsbyggnad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Andreas Stjernberg; [2018]
  Nyckelord :Decomposition of work; Project; Project management; Project maturity; Project model; WBS; Work Breakdown Structure; Aktivitetsnedbrytning; Projekt; Projektledning; Projektmognad; Projektmodell; Uppdragsmodell; WBS;

  Sammanfattning : Omsättningen från projektverksamhet i Sverige uppgår till ca 1000 miljarder kronor per år. Enligt Svenskt projektindex är den genomsnittliga projektmognaden i Sverige 2,56 på en femgradig skala. Om Sveriges genomsnittliga projektmognad i genomsnitt ökade till 3,5 skulle det motsvara besparingar på mer än 100 miljarder kronor per år. LÄS MER

 2. 2. Construction Labour Productivity Botrygg Case Studies

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

  Författare :Aryan Maarof; Shamim Easeph; [2017]
  Nyckelord :Labour productivity; Benchmarking; Work Sampling; Botrygg Bygg; PMI.;

  Sammanfattning : The construction industry in general is a labour centric industry. Labour productivity is a critical factor that determines the success of a construction project. Many researches have pointed out the labour productivity is dependent on working conditions, quality of management and technology. LÄS MER

 3. 3. How firms can reduce the risks with fixed price contracts

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Alexander Aniol; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Firms have had difficulties in dealing with the risks that occur when providing fixed price contracts (FP) for both small – scale and large – scale projects to involved customers. This is general for the most companies surveying customers with the development for a product or service in the IT – industry. LÄS MER

 4. 4. Identifiering och minimering av risker i produktutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Rose-Marie Olsson; [2016]
  Nyckelord :risk; management; handling; lean; organizational; learning; memory; user; design; riskhantering; riskminimering; riskvidimering; riskidentifiering; riskvärdering; riskåtgärder; riskbedömning; integrerad; produktutveckling; organisatoriskt; lärande; minne; kunskapsbevarande; lessons; learned; lean; struktur; projektplanering; WBS; kritiska; linjen; gantt; funktionsträd; användarcentrerad; design; fallstudie; aktionsforskning; kvalitativ; studie; intervju;

  Sammanfattning : Produktutveckling är en generellt riskfylld bransch med stora investeringar och många saker som kan gå fel under projektens gång. Genom att tidigt i projekt identifiera risker och problemområden är det också lättare att undvika att problem uppstår. LÄS MER

 5. 5. Sluteffektor med kombinerad gripklo och förbehandlingsutrustning för mjölkningsrobot

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Anders Bertilsson; [2016]
  Nyckelord :Product development; Design; Robot; Milking equipment; Produktutveckling; Konstruktion; Robot; Mjölkningsutrustning;

  Sammanfattning : With decreasing financial margins within the dairy industry around the world, the trend of today's dairy producers is an ever-increasing degree of automated milk production. Reasons for this is to reduce labor costs but at the same time to increase the welfare of animals and thus increase milk yield. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet WBS.

Din email-adress: