Sökning: "WinSaw"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet WinSaw.

  1. 1. Användarcentrerad utveckling av mobilt IT-stöd

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Johan Lundell; Gustav Sjögren; [2006]
    Nyckelord :skogsindustri; mobilitet; mobil-IT; handdator; PDA; streckkod; användarvänlighet; användbarhet; användargränssnitt; träindustri; WinSaw; Systeam;

    Sammanfattning : This exam paper has been a collaboration between the writers and SYSteam Utvecklingspartner in Huskvarna. The assignment was about finding a need for a mobile application, making a requirement specification document with design documents and parallel to this constructing a prototype. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet WinSaw.

Din email-adress: