Sökning: "Wind Turbine"

Visar resultat 1 - 5 av 352 uppsatser innehållade orden Wind Turbine.

 1. 1. Analysis of Hybrid Offshore Floating Wind and Marine Power

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sai Varun kollappillai Murugan; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Wind energy is a major part of renewable energy production. With fossil fuel depletion and climate change at the cusp, it is an absolute need to implement or evolve the current source or utilization of renewable energy. The wind has been dominating the onshore for many decades and offshore wind turbines are available at shallow depths. LÄS MER

 2. 2. Ökad lokal nytta av förnyelsebar energiproduktion med hybridkraftverk

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik

  Författare :David Beijner; [2018]
  Nyckelord :hybrid powerplant; wind turbine; hydroelectric power plant; pumped-storage hydroelectricity; hybridkraftverk; Sundsvall; vindkraftverk; vattenkraftverk; pumpkraftverk; vindkraft; vattenkraft; simulering; simuleringsprogram;

  Sammanfattning : Förnyelsebar och miljövänlig elproduktion är en förutsättning för det mer eller mindre miljömässigt positiva värdet hos de produkter och processer som förbrukar elenergi. Det räcker inte med att dessa produkter och processer är effektiva i sitt användande av el om denna el är producerad med icke förnyelsebara metoder. LÄS MER

 3. 3. Design of an off-grid renewable-energy hybrid system for a grocery store: a case study in Malmö, Sweden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Nickyar Ghadirinejad; [2018]
  Nyckelord :Renewable energy; PV arrays; Wind turbine; Optimization; HOMER; PSO; Grocery store;

  Sammanfattning : On planet Earth, fossil fuels are the most important sources of energy. However, these resources are limited and being depleted dramatically throughout last decades. Finding feasible substitutes of these resources is an essential duty for humanity. LÄS MER

 4. 4. Applikation av småskalig värme- och elproduktion : Simulering av anläggningsdrift samt nyttjande av hästgödsel för lokal biogasproduktion vid Sundbyholms travbana

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Pernilla Brandt; Therese Löving; [2018]
  Nyckelord :Småskalig; distributionsnätverk; kraftvärmeproduktion; MILP; CPLEX; biogas; hästgödsel; samrötning;

  Sammanfattning : The global community is facing great challenges as the energy system is transforming towards more reliable, effective, clean and renewable production. Small-scale and micro networks will play an important role in this changeover. Its advantages over today’s large conventional energy systems are their reliability and stability. LÄS MER

 5. 5. Does the Introduction of Wind Turbines Have an Impact on Surrounding Property Prices? A Hedonic Difference-In-Differences Approach

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Petter Björklund; Gabriel Morin; [2018]
  Nyckelord :Generalized Difference-In-Differences; Hedonic Pricing Model; Wind Turbines; Spatial Analysis; Swedish Housing Market;

  Sammanfattning : The Swedish government has the ambition to increase the usage of renewable energy sources in Sweden. Wind power development is one of many key elements needed to achieve that goal. This thesis has investigated if the introduction of wind turbines in an area have an impact on surrounding property prices. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Wind Turbine.

Din email-adress: