Sökning: "Worklife"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Worklife.

 1. 1. Förälddrarskap och inställning till jämställdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan föräldraskap och inställning till jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Jämställdhet; inställning; föräldraskap; Worklife balance; capabilities; könsroller;

  Sammanfattning : Det har gjorts stora framsteg i Sveriges med jämställdhet gällande utbildning och höga positioner inom den privata- och offentliga sektorn. Däremot är det längre kvar till jäm-ställdhet i hemmet där kvinnor arbetar mer än män. LÄS MER

 2. 2. ”Att vara morgontrött klockan åtta på kvällen.” : En kvalitativ studie om kvinnliga nattarbete och upplevelsen av work-life balance

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Marcus Lundkvist; Regina Lindstedt; [2018]
  Nyckelord :permanent nattarbete; kvinnor; Work-life balance; arbetsliv; privatliv; flexibilitet; tillgänglighet; Work-life conflict;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka kvinnliga nattarbetares upplevelse av balansen mellan arbetsliv och privatliv samt hur de hanterar och påverkas av work-life balance i praktiken. Syftet med studien besvaras med hjälp av frågeställningarna: Upplever kvinnliga nattarbetare balans mellan arbete och övrigt liv, och om så är fallet, på vilket sätt? Upplever kvinnliga nattarbetare konflikter mellan deras roller i arbete och övrigt liv, och i så fall, på vilka sätt? För att öka förståelsen för det område vi valt att undersöka, redogörs för begreppsdefinitioner samt tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Förhöjd pensionsålder - vad krävs för att orka arbeta längre?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Linn Calles; Ida Söderlund; [2018]
  Nyckelord :Retirement; older; employees; longer worklife; work motivation; Pension; äldre; arbetstagare; längre arbetsliv; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning lever allt längre och därav har en ny överenskommelse gällande pension utformats för att kunna upprätthålla den svenska ekonomin. Pensionsåldern kommer att höjas och för att äldre ska orka arbeta längre behövs en god arbetsmotivation och rätt förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Gränslöst arbete - det nya sättet att arbeta? : - En inblick i några rektorers upplevelse av det gränslösa arbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Elin Jansson; Lundin Matilda; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; ICT; border management; social support; principals; Gränslöst arbete; IKT; gränshantering; socialt stöd; rektorer;

  Sammanfattning : Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste decennierna, bland annat som en följd av digitaliseringens utveckling. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) möjliggör för ett mer gränslöst arbete då varken tid eller rum längre avgränsar mellan arbete och privatliv. LÄS MER

 5. 5. Envishet, ekonomiskt, klurigt, jordnära, arbetsam och…? : Diskursanalys angående föreställningar om regionala skillnader

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Michelle Karlsson; Johanna Rydberg; [2017]
  Nyckelord :Entrepreneurship; leadership; discourses; beliefs; Småland; regional differences; Entreprenörskap; ledarskap; diskurser; föreställningar; Småland; regionala skillnader;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att få ett exempel på hur diskurser angående ledarskap och entreprenörskap kan komma till uttryck i vardagen i ett småländskt företag. Metodik: Vi har använt oss av ett abduktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ forskningsmetod. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Worklife.

Din email-adress: