Sökning: "Yosabeth Dymock"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Yosabeth Dymock.

  1. 1. Vi behandlar andra så som vi själva vill bli behandlade : En studie om att undersöka och problematisera regler inom fritidshemmet utifrån generationsmaktordningen

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Yosabeth Dymock; [2017]
    Nyckelord :recreation center; rules; pupil; educator; generation power structure; social construction; fritidshem; regler; elev; pedagog; generationsmaktordning; social konstruktion;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och problematisera hur regler inverkar på den överordning pedagoger har i förhållande till elever utifrån generationsmaktordningen. Som grund för resultatet ligger kvalitativa observationer från tre fritidshem och kvalitativa intervjuer med fyra pedagoger från dessa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Yosabeth Dymock.

Din email-adress: