Sökning: "Young adults"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade orden Young adults.

 1. 1. Konsten att se livet från den ljusa sidan - en textanalytisk studie om maskrosbarns skyddsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Theresa Gunnersand; Malin Rees; [2018]
  Nyckelord :attachment; invulnerable children; resilience; protective factors; salutogenesis; sense of coherence. anknytning; KASAM; maskrosbarn; resiliens; salutogenes; skyddsfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of the protective factors that enables vulnerable children to grow up into well-functioning adults. The study was based on six autobiographies in which the now grown and well-functioning author tells the story of their difficult childhood and teen years. LÄS MER

 2. 2. Oro inför arbetslivet hos sistaårsstudenter på universitetet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Karltorp; Elin Fröjd; [2018]
  Nyckelord :generell self-efficacy; egenskapsångest; framtidsoro; arbetslivserfarenhet; student; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ångest och oro hos unga vuxna är idag ett aktuellt ämne. I denna studie undersöktes universitetsstuderande sistaårsstudenters oro inför sitt inträde på arbetsmarknaden och om denna oro kan bero på generell self-efficacy, egenskapsångest och/eller branschrelaterad arbetslivserfarenhet. LÄS MER

 3. 3. Icke-religiositetens (o)lika uttryck : En komparativ sekundäranalys mellan icke-religiösa etniskt svenska och icke-religiösa andra generationens invandrare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Tania Mukhtar; [2018]
  Nyckelord :non-religious; religious affiliation; religious tradition; second-generation immigrants; socialisation; icke-religiös; religiös tillhörighet; religiös tradition; andra generationens invandrare; socialisation;

  Sammanfattning : The group known as “non-religious” have in recent time received attention in sociology of religion due to the need of presenting a more accurate and nuanced image of these individuals.  In the following study, young adults who ascribe themselves as religious to a low degree are investigated through quantitative analysis on previously collected survey material from the project Religion som resurs? (2008). LÄS MER

 4. 4. En guide i lyrikdjungeln. Om att jämföra dikt och låttext och att hitta en väg att gå.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Lina Wolving; [2017-09-08]
  Nyckelord :Dikter; låttexter; didaktik; komparativ analys;

  Sammanfattning : Investigations have shown that many teachers experience difficulties when it comes to teaching lyricism and that many students have an almost hostile attitude towards the subject. Hence I wanted to discuss methods to facilitate the introduction of lyricism in the classroom for students and teachers alike. LÄS MER

 5. 5. Green(s) is the New Black -A qualitative study of the vegan food culture among young adults in Sweden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Isabell Mellin; Olivia Sørensen Öhlén; [2017-08-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Young adults.

Din email-adress: