Sökning: "Ytbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Ytbehandling.

 1. 1. Konstruktion av ram för grusåtervinnare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Rasmus Johansson; Robin Ekman; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; hållfasthetsberäkningar; ramkonstruktion; grusvägsunderhåll; koncept;

  Sammanfattning : Sverige är ett stort och glesbefolkat land med många vägar, vilket leder till att en stor del är grusvägar. Jämfört med asfalterade vägar kräver grusvägar mer frekvent underhåll. Detta underhåll sker vanligtvis med en väghyvel. LÄS MER

 2. 2. Superhydrofobisk Coating : En studie som försöker minska rörfriktionsförluster med hjälp av invändig ytbehandling.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Linus Håbecker; Victor Strömberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den största energiförlusten i ett rörsystem har vid flertal tillfällen bevisats vara friktionsförluster. Studien ämnar därför besvara om den typ av förluster kan minskas med hjälp av invändig behandling med superhydrofobisk coating.   Studien använder två småskaliga testanläggningar. LÄS MER

 3. 3. Wear reduction between disc edge and seat in a butterfly valve

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Lind; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis was written on behalf of SOMAS instruments AB. SOMAS develops, manufactures and markets valves. The mission was to reduce the wear between the disc edge and the seat in a butterfly valve that are used at high temperatures. LÄS MER

 4. 4. Ytbehandling för att motverka uppbyggning : Undersökning av olika ytbehandlingsmetoder och material för applikation i en mjukpappersmaskin

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik

  Författare :Anton Klevsäter; [2017]
  Nyckelord :Mechanical Engineering; Materials science; Surface Technology; Polymers; EduPack; Materials Selection; Build-Ups; Valmet; Tissue-Machine; Maskiningenjör; Materialteknik; Ytteknik; Polymerer; EduPack; Materialval; Uppbyggningar; Valmet; Pappersmaskin;

  Sammanfattning : This exam report includes a survey of surface treatment materials and their associated surface treatment methods for application in a tissue machine commissioned by Valmet AB. The tissue machine produces 24 hours a day in a demanding environment consisting of water, heat, oils, glue, dust and various chemicals. LÄS MER

 5. 5. Marknader för industriellt färdigmålade panelbrädor

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Frida Olofsson Lauri; [2017]
  Nyckelord :fallstudie; industriell målning; innovation; kundvärde; produktutveckling; semistrukturerade intervjuer; service; ytterpanel;

  Sammanfattning : Skogen utgör en av Sveriges viktigaste råvaror och skogsindustrin är en viktig del i utvecklingen mot ett hållbart och biobaserat samhälle. Att använda trä inom byggbranschen blir allt mer populär. Det kan leda till flera fördelar, bland annat är det bra för klimatet, det medför kortare byggtider och skapar arbeten i glesbygden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ytbehandling.

Din email-adress: