Sökning: "abundance analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade orden abundance analysis.

 1. 1. De skånska jordvallarnas skydd. En analys av de skånska jordvallarnas lagskydd kopplat till kulturhistoriska och biologiska värden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Filip Mårtensson; [2018-05-04]
  Nyckelord :Jordvallar; Skåne; Linjeelement; Kulturvård; Hägnader; Områdesskydd; Earth-banks; Jorddige;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 2. 2. A Critical Discourse Analysis of Higher Education Marketing in Sweden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Katalin Éva Kincses; [2018]
  Nyckelord :higher education institutions; marketing; relationship marketing; students; critical discourse analysis;

  Sammanfattning : Universities need effective advertising techniques to stand out from the abundance of higher education institutions. Higher education marketing is a complex domain within the field of marketing which can greatly contribute to the way how prospective applicants apply to a given university. LÄS MER

 3. 3. Analysis of metatranscriptomes from an acidophilic electricity generating community treating acidic mining wastewaters

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Daniela Palma; [2018]
  Nyckelord :Acidophiles; extremophiles; MFC; metatranscriptomic; bioinformatics; electricity production; AMD.;

  Sammanfattning : Human ́s constant need for metals requires unsustainable mining and refining of metalore. As a result, highly contaminated wastewaters are discharged in the environmentcompromising the nearby habitat together with all its life forms. LÄS MER

 4. 4. Stream Identification in Pinch Analysis : Fixed and Flexible flows

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för kemiteknik

  Författare :Donna Montagna Cimarelli Viktor; [2018]
  Nyckelord :Pinch analysis; composite curves; system modelling; heat exchanger networks;

  Sammanfattning : The purpose of this project is to find an identification tag that can be used in a future automated pinch analysis tool. It can be used to further analyse composite curves and pinch results by tracking the original streams that was converted. In real life situations, retrofitting a process industries streams, can decrease heat demands and costs. LÄS MER

 5. 5. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet abundance analysis.

Din email-adress: