Sökning: "abundance analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade orden abundance analysis.

 1. 1. De skånska jordvallarnas skydd. En analys av de skånska jordvallarnas lagskydd kopplat till kulturhistoriska och biologiska värden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Filip Mårtensson; [2018-05-04]
  Nyckelord :Jordvallar; Skåne; Linjeelement; Kulturvård; Hägnader; Områdesskydd; Earth-banks; Jorddige;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot landskapsvård, 2018.... LÄS MER

 2. 2. Analysis of metatranscriptomes from an acidophilic electricity generating community treating acidic mining wastewaters

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Daniela Palma; [2018]
  Nyckelord :Acidophiles; extremophiles; MFC; metatranscriptomic; bioinformatics; electricity production; AMD.;

  Sammanfattning : Human ́s constant need for metals requires unsustainable mining and refining of metalore. As a result, highly contaminated wastewaters are discharged in the environmentcompromising the nearby habitat together with all its life forms. LÄS MER

 3. 3. Källmiljöer i svensk skog: metoder för att mäta och förhindra påverkan på källmiljöer från skogsbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk geologi; Lunds universitet/Väg- och vattenbyggnad (CI)

  Författare :Marie Bergengren; [2018]
  Nyckelord :källa; källmiljö; skogsbruk; skog; trakthyggesbruk; avverkning; grundvatten; utströmningsområde; grundvattennivå; grundvattenflöde; ekosystem; biotop; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Källmiljöer är grundvattenberoende ekosystem med en betydande roll för den biologiska mångfalden. Svenska skogar är rika på källor, som riskerar att påverkas av närliggande skogsbruk. LÄS MER

 4. 4. Good Governance som skydd mot the Resource Curse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Disa Grantén; [2018]
  Nyckelord :The Resource Curse; Good Governance; Botswana; fallstudie; idealtyper.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Resource Curse is a theory which suggests that countries with an abundance of natural resources are prone to experience slower growth than resource scarce countries. Research has suggested that good governance can prevent this negative correlation from emerging. LÄS MER

 5. 5. Mobility, habitat selection and population connectivity of Lycaena helle in central Sweden : implications for conservation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Hanna Modin; [2018]
  Nyckelord :Lycaena helle; violet copper; Lepidoptera; Lycaenidae; mobility; dispersal; resource selection function; habitat selection; connectivity; metapopulation; stepping stone;

  Sammanfattning : Lycaena helle is an endangered butterfly that is mainly threatened by habitat degradation and fragmentation. For all species with a fragmented distribution, knowledge about mobility, habitat requirements and connectivity is key to developing successful conservation strategies. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet abundance analysis.

Din email-adress: