Sökning: "achievement in mathematics"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden achievement in mathematics.

 1. 1. Samband mellan elevers motivation och prestation i matematik : En fallstudie inom multiplikation för årskurs två

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Utbildningsvetenskap och Matematik

  Författare :Lina Wetterfall; [2017]
  Nyckelord :Multiplication; motivation; achievement.; Multiplikation; motivation; prestation.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan elevers motivation och prestationer gällande räknesättet multiplikation. Motivationen graderas utifrån elevernas egna skattningar i form av hur de upplever ämnesområdet samt deras upplevelser om hur svårt eller lätt det är. LÄS MER

 2. 2. En systematisk litteraturstudie om olika undervisningsmetoders påverkan på elevers motivation i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Michelle Aldén; Nathalie Wengelin; [2017]
  Nyckelord :mathematics; methods; strategies; teaching; educat; intruction; motivation; matematik; metoder; strategier; undervisning; lärande; instruktioner; motivation;

  Sammanfattning : Elevers prestationer och kunskap i matematik är en högaktuell fråga som diskuteras och jämförs både i Sverige och internationellt. Internationella mätningar har en längre tid pekat på en lägre kunskapsnivå och i Sverige diskuteras anledningarna till dessa nedåtgående resultat. LÄS MER

 3. 3. An Intersectional Analysis of Gender Peer Effects in Swedish Classrooms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Olivia Elf; Artur Obminski; [2017]
  Nyckelord :peer effects; education; intersectionality; gender; TIMSS;

  Sammanfattning : In this study, we examine the impact of the proportion of girls among classroom peers on fourth-grade mathematics achievement in Sweden. To allow for the possibility that different groups of students are affected in distinct manners, we separate the effects based on students' gender and whether they are new immigrants. LÄS MER

 4. 4. Motivation till matematik : En systematisk litteraturstudie som undersöker vad i undervisningen som kan bidra till hög motivation till matematik för elever.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mattias Harlén; [2017]
  Nyckelord :motivation; mathematics; teaching; learning; achievement; motivation; matematik; undervisning; lärande; prestation;

  Sammanfattning : Elevernas motivation till matematik är något som påverkar prestationen i ämnet. Om lärare kan öka elevers motivation till matematik förväntas de höja sina prestationer. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vad det är i undervisningen som påverkar elevernas motivation. LÄS MER

 5. 5. Kan en lärare hinna med alla elever i dagens matematikundervisning? : En intervjustudie av hur lärare beskriver undervisningen av elever som presterar lågt i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap

  Författare :Ylva Almqvist; [2017]
  Nyckelord :teaching mathematics; low achievement; individualization; inclusion; teacher perspective; matematikundervisning; låga prestationer; individualisering; inkludering; lärarens perspektiv;

  Sammanfattning : I den här studien vill jag belysa hur lärare beskriver prevention och intervention, alltså deras förebyggande och ingripande agerande när det gäller undervisningen av elever som presterar lågt i matematik. Det är en kvalitativ studie som bygger på en serie gruppintervjuer av lärare i grundskolan. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet achievement in mathematics.

Din email-adress: