Sökning: "adults"

Visar resultat 1 - 5 av 1892 uppsatser innehållade ordet adults.

 1. 1. Konsten att se livet från den ljusa sidan - en textanalytisk studie om maskrosbarns skyddsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Theresa Gunnersand; Malin Rees; [2018]
  Nyckelord :attachment; invulnerable children; resilience; protective factors; salutogenesis; sense of coherence. anknytning; KASAM; maskrosbarn; resiliens; salutogenes; skyddsfaktorer; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to gain a deeper understanding of the protective factors that enables vulnerable children to grow up into well-functioning adults. The study was based on six autobiographies in which the now grown and well-functioning author tells the story of their difficult childhood and teen years. LÄS MER

 2. 2. Unga vuxna i demokratin : En fallstudie om hur politiska handlingar ser ut hos inrikes- och utrikesfödda medborgare.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Adis Mandzukic; [2018]
  Nyckelord :Democracy; electoral participation; political acts; young adults; politics; domestic and foreign citizens; Demokrati; valdeltagande; politiska handlingar; unga vuxna; politik; inrikes- och utrikesfödda;

  Sammanfattning : Elective participation varies considerably among domestic and foreign born young adults. In 2014, there was a difference of 16,1 percentage among domestic and foreign born men in electoral participation and between women there was a difference of 19,3 percentage. LÄS MER

 3. 3. Stranden, ett geografiskt ytfenomen som rymmer en hel värld : - en intervjustudie om stränders betydelse och användning i Laholmsbukten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Louise Martinsson; [2018]
  Nyckelord :Activity; Beach; Didactics; Geography; The bay of Laholm; Value; Surface; Aktivitet; Strand; Didaktik; Geografi; Laholmsbukten; Värde; Yta;

  Sammanfattning : Some of the sand dune areas in the bay of Laholm have a protection value from a European perspective. The head questions for this study were: In what way does a beach have value for the people who live nearby? What activities are being practiced in the bay of Laholm during the different seasons? A didactic reflection follows in relation to the courses Geography 1 and 2 in the Swedish upper secondary school. LÄS MER

 4. 4. Oro inför arbetslivet hos sistaårsstudenter på universitetet.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Karltorp; Elin Fröjd; [2018]
  Nyckelord :generell self-efficacy; egenskapsångest; framtidsoro; arbetslivserfarenhet; student; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ångest och oro hos unga vuxna är idag ett aktuellt ämne. I denna studie undersöktes universitetsstuderande sistaårsstudenters oro inför sitt inträde på arbetsmarknaden och om denna oro kan bero på generell self-efficacy, egenskapsångest och/eller branschrelaterad arbetslivserfarenhet. LÄS MER

 5. 5. Samhällsvåld och moral hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alfred Ericson; Ellen Flodmark; [2018]
  Nyckelord :Community violence; moral disengagement; moral agency; social cognitive theory; Albert Bandura; adolescents; young adults; cognitive functioning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Nyligen utgivna rapporter visar att våldet i det svenska samhället ökar, vilket leder till en rad konsekvenser för både samhälle och individ. Tidigare psykologisk forskning pekar på att hög exponering för samhällsvåld har en negativ inverkan på individers kognitiva funktioner och moral. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet adults.

Din email-adress: