Sökning: "aesthetics"

Visar resultat 1 - 5 av 468 uppsatser innehållade ordet aesthetics.

 1. 1. L’esthétique de la misère humaine : Le rôle de l’alcool dans L’Assommoir d’Émile Zola

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Vincent Guillemain; [2018]
  Nyckelord :misery; Zola; alcohol; aesthetic; mediocrity; naturalism; misère; Zola; alcool; alcoolisme; esthétique; médiocrité; naturalisme;

  Sammanfattning : L’objectif de la présente étude est de démontrer comment Zola, dans L’Assommoir considère l’alcool et comment le naturalisme est un outil pour faire la leçon sans esthétique, ou plutôt en ayant développé une esthétique nouvelle, dure et brute. Nous avons également essayé d’analyser en quoi l’esthétique de l’alcool épouse ou nuance le message moralisateur de l’auteur dans cette oeuvre. LÄS MER

 2. 2. Toriyama Sekien och hans arv : En analys av Toriyama Sekiens yōkai kataloger, deras kawaii-estetik och Sekiens inflytande på det japanska folkets föreställningsvärld

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin van der Linden; [2018]
  Nyckelord :Toriyama Sekien; yōkai; bildanalys; föreställningsvärld; japansk folktro; religion; kawaii; cute studies;

  Sammanfattning : In this essay, I study Toriyama Sekien’s yōkai (supernatural beings) catalogues and undertake a diachronic examination surrounding Sekien's imprint on his contemporaries and modern times, striving to highlight the aesthetic dimension that adds to the popularity of yōkai today. Through an image analysis based on a modified version of Roman Jakobson's communication model and a diachronic examination of Sekien’s influence on the imagination of the Japanese people, I have investigated how and why Sekien chose to depict yōkai in his catalogues as kawaii (cute). LÄS MER

 3. 3. LA POETIQUE DU MIRAGE DANS LE VENTRE DE L´ATLANTIQUE DE FATOU DIOME

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Habsen Bobaker; [2018]
  Nyckelord :Mirage; immigration; condition of women; Niodior; fortune; football; belly; destiny.; Mirage; immigration; condition féminine; Niodior; fortune; football; ventre; destin.;

  Sammanfattning : Le but de ce mémoire est d´étudier le roman de Fatou Diome, Le ventre de l´Atlantique. Diome lance un message aux jeunes Africains : elle les enjoint à s´assumer et à vivre dans la dignité, ce qui joue un rôle important dans l´oeuvre. Le thème que nous traitons est la poétique du mirage. LÄS MER

 4. 4. Språkutvecklande arbetsätt för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Selvie Semovski; Ajdina Dedic; [2018]
  Nyckelord :Elevers förstaspråk; estetiska ämnen; kroppsspråk; kultur; lek; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sverige blir ett allt mer mångkulturellt land och som framtida lärare ville vi forska kring hur man arbetar språkutvecklande med nyanlända elever som inte har svenska som sitt modersmål. Efter att ha sökt i många databaser och läst flertal olika studier kom vi fram till tre avsnitt som representerar svaret på vår fråga. LÄS MER

 5. 5. Estetikideal : En studie om byggnaders gestaltning och estetik i Östra Sala backe

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Shirin Khalil; [2018]
  Nyckelord :Aesthetics; physical planning; city planning theories; Östra Sala backe; Estetik; fysisk planering; stadsbyggnadsideal; Plan- och bygglagen; Östra Sala backe;

  Sammanfattning : Both the current and anticipated surge of urban population in Sweden have put pressure on municipalities to address housing shortages in main cities. Only in Uppsala, the annual construction requirement is estimated to reach up to 3400 homes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet aesthetics.

Din email-adress: