Sökning: "affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade ordet affärsmodell.

 1. 1. Effektiv förmedling av hållbara godstransporter på väg – Med fokus på kortdistanstransporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk fysik (CI); Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ida Mexnell; [2017]
  Nyckelord :uppkoppling; affärsmodell; transportförmedlingstjänst; hållbar transport; fyllnadsgrad; nätverkseffekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Godstransporter på väg står för ungefär 7 % av Sveriges totala växthusgasutsläpp och godstransportarbetet förväntas öka med drygt 65 % till år 2040, delvis till följd av ökad globalisering. Enligt IPCC:s senaste rapport är transportsektorn ett prioriterat område för att begränsa miljöpåverkan och den statliga utredningen om fossilfri fordonstrafik pekar ut minskad användning av fossila bränslen och ökad transporteffektivitet som viktiga åtgärder för ändamålet. LÄS MER

 2. 2. Affärsmodellens framväxt och utveckling i nya företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Guy-Robert Badang Bodiong; Carl Edholm; Emma Johansson; [2017]
  Nyckelord :Affärsmodell; strategi; framväxt av affärsmodell; utveckling av affärsmodell; nya företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker framväxten och utvecklingen av affärsmodeller i nya företag, samt identifierar vilka faktorer det är som utlöser denna framväxt och utveckling av affärsmodellerna.... LÄS MER

 3. 3. Affärsmodellens framställning i årsredovisningen –Före, under och efter lanseringen av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hjertén; Linnéa Andersson; [2016-08-31]
  Nyckelord :Affärsmodell; ; Osterwalder och Pigneur; Integrerad rapportering; explorativ; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integrerad rapportering är ett koncept som utvecklats i ett led attidentifiera hur ett företag skapar värde över tid. Ett element sominkluderas i s ramverk är affärsmodellen och dess betydelse förföretag. LÄS MER

 4. 4. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 5. 5. Inlandssjöfart - från teoretisk möjlighet till potentiellt utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Otterström; Sofia Torpfält; [2016-06-16]
  Nyckelord :Inre vattenvägar; Inlandssjöfart; EU-direktiv; Rederi; Överflyttning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats grundar sig i att regeringen i december 2014 implementerade ett EUdirektivför sjöfart i Sverige. EU-direktivet behandlar inlandssjöfart i Sverige och ger rederiermöjligheten att verka under ett regelverk där den tekniska standarden på fartyg och utrustninglättats för transport på de farleder som klassificeras som inre vattenvägar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet affärsmodell.

Din email-adress: