Sökning: "affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet affärsmodell.

 1. 1. Affärsmodellens framväxt och utveckling i nya företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Guy-Robert Badang Bodiong; Carl Edholm; Emma Johansson; [2017]
  Nyckelord :strategi; Affärsmodell; framväxt av affärsmodell; utveckling av affärsmodell; nya företag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vår uppsats undersöker framväxten och utvecklingen av affärsmodeller i nya företag, samt identifierar vilka faktorer det är som utlöser denna framväxt och utveckling av affärsmodellerna.... LÄS MER

 2. 2. Affärsmodellens framställning i årsredovisningen –Före, under och efter lanseringen av

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Hjertén; Linnéa Andersson; [2016-08-31]
  Nyckelord :Affärsmodell; ; Osterwalder och Pigneur; Integrerad rapportering; explorativ; diskursanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integrerad rapportering är ett koncept som utvecklats i ett led attidentifiera hur ett företag skapar värde över tid. Ett element sominkluderas i s ramverk är affärsmodellen och dess betydelse förföretag. LÄS MER

 3. 3. Konkurrens mellan betaltjänst och gratistjänst för beräkningar av transportutsläpp - En fallstudie på Network for Transport Measures situation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Eliasson; Elisabeth Tran; [2016-06-29]
  Nyckelord :NTM; beräkningsverktyg; betaltjänst; gratistjänst; konkurrens; affärsmodell; SWOT analys;

  Sammanfattning : Dagens konsumenter, tillverkare och organisationer ställer allt oftare miljökrav på varor ochtjänster som de använder. För att kunna använda argumentet om miljöfördelar från ett företagsprodukter eller tjänster måste de kunna redovisa miljöeffekterna i processen och heladistributionskedjan. LÄS MER

 4. 4. Inlandssjöfart - från teoretisk möjlighet till potentiellt utförande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victoria Otterström; Sofia Torpfält; [2016-06-16]
  Nyckelord :Inre vattenvägar; Inlandssjöfart; EU-direktiv; Rederi; Överflyttning;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats grundar sig i att regeringen i december 2014 implementerade ett EUdirektivför sjöfart i Sverige. EU-direktivet behandlar inlandssjöfart i Sverige och ger rederiermöjligheten att verka under ett regelverk där den tekniska standarden på fartyg och utrustninglättats för transport på de farleder som klassificeras som inre vattenvägar. LÄS MER

 5. 5. Styrning mot cirkulär ekonomi –En fallstudie på Houdini Sportswear AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eleonor Forsberg; Carolina Sundmar-Jorge; [2016-06-13]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; cirkulär ekonomi; fallstudie; styrsystem; affärsmodell; motiv till cirkulär ekonomi; effekter av cirkulär ekonomi; linjär ekonomi; klädbranschen; textilbranschen;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Cirkulär ekonomi har uppstått som ett alternativ till den resurskrävande och miljöpåfrestande linjära ekonomin där material och resurser slängs efter användning. Tanken med den cirkulära ekonomin är att företag ska ansvara för att de produkter och material de tillhandahåller återvinns och återanvänds. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet affärsmodell.

Din email-adress: