Sökning: "affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 156 uppsatser innehållade ordet affärsmodell.

 1. 1. Vägen är mödan värd : Den digitala transformationens påverkan på organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Bengtsson; Jinya Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Digital transformation; business model; business model transformation; digital business strategy; Digital transformation; digital strategi; affärsmodell; strategi; digitalisering; organisationsförändring; affärsmodellcanvas;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen. LÄS MER

 2. 2. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 3. 3. Vägen till omnikanal : En studie om hur företag inom detaljhandeln arbetar för att nå en enhetlig upplevelse mellan de fysiska och digitala kanalerna

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ida Vainio Lundin; Sofie Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :omnichannel; business model; channels; seamless; digitalization; value creation; online; offline; omnikanal; affärsmodell; kanaler; sömlös; digitalisering; värdeskapande; online; offline;

  Sammanfattning : Stora förändringar inom detaljhandeln under de senaste åren har förändrat både hur företag arbetar och hur konsumenter beter sig som följd. Digitaliseringen av samhället har resulterat i att konsumenter numera är mer uppkopplade och handlar via fler kanaler än vad de tidigare gjort. LÄS MER

 4. 4. Internationalisering med franchise i fokus : En fallstudie om O'Learys framfart på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :Internationalization; network; cultural effects; franchise; entry mode; Internationalisering; nätverk; kulturella effekter; franchise; entry mode;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the strategies used by a Swedish franchise company when they established in the international market. Theoretical perspective: The theoretical frame consists of previous research on internationalization, market entry mode and franchising as a concept. LÄS MER

 5. 5. Framtidens elnät : – Förändringar i landsbygdsnät vid olika framtidsscenarier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna-Maria Roslund; [2017]
  Nyckelord :elnät; framtid; scenario; elbil; laddning; solelproduktion; energilager; elnätsreglering; dimensionering; kapacitet; belastning; utnyttjandegrad; spänningsfall; affärsmodell;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine how futureinvestments in new techniques such as solar cellsystems, electric vehicle chargers and energy storageat end costumers would affect the rural electricitygrid based on two future scenarios. The main issuepredicted with investments in this new technology atend users are over utilization of the electricitygrid if the new technique is not used in a proper wayin order to avoid high power peaks. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet affärsmodell.

Din email-adress: