Sökning: "affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet affärsmodell.

 1. 1. Construction and test of a new compact TRT equipment

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Linus Olausson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A relevant contribution to sustainable development can be achieved by providing efficient solutions for heating buildings. The use of a heat pump taking heat from the bedrock with the help of a borehole heat exchanger is a common solution in Sweden to accomplish this. LÄS MER

 2. 2. Vägen är mödan värd : Den digitala transformationens påverkan på organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Bengtsson; Jinya Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Digital transformation; business model; business model transformation; digital business strategy; Digital transformation; digital strategi; affärsmodell; strategi; digitalisering; organisationsförändring; affärsmodellcanvas;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen. LÄS MER

 3. 3. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 4. 4. Stärkt varumärke för startups : En kvalitativ studie om varumärkesetablering i industribranschen med hjälp av storföretag

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Carolina Rattur Lindstedt; [2017]
  Nyckelord :startups; storföretag; affärsmodell; påverkanskanal; varumärke; varumärkesvärde; varumärkesetablering;

  Sammanfattning : Ökad globalisering påverkar Sveriges arbete för att vara ett framgångsrikt och konkurrenskraftigt industriland. Digitaliseringen inriktar arbetet på att stödja industrins förnyelse, med möjlighet att öka konkurrenskraften. Arbetet påverkar hur produkter utvecklas, produceras och marknadsförs. LÄS MER

 5. 5. En affärsmodell för att optimera produktionen i ett fjärrvärmenät : En fallstudie på Luleå Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Klättesjö; Jens Åslin; [2017]
  Nyckelord :Affärsmodeller; Fjärrvärme; Laststyrning; Termisk tröghet;

  Sammanfattning : Fjärrvärme står för stora delar av den uppvärmning av fastigheter som sker i Sverige och har länge ansetts vara kostnadseffektiv och miljövänlig. Detta är något som börjat ifrågasättas, vilket lett till att energibolag ständig letar efter sätt att effektivisera fjärrvärmenäten för att stärka fjärrvärmens marknadsposition. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet affärsmodell.

Din email-adress: