Sökning: "affärsmodell"

Visar resultat 1 - 5 av 171 uppsatser innehållade ordet affärsmodell.

 1. 1. Vägen är mödan värd : Den digitala transformationens påverkan på organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Johanna Bengtsson; Jinya Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Digital transformation; business model; business model transformation; digital business strategy; Digital transformation; digital strategi; affärsmodell; strategi; digitalisering; organisationsförändring; affärsmodellcanvas;

  Sammanfattning : Problemformulering: Hur påverkas organisationer vid digitala transformationer?  Syfte: Uppsatsens primära syfte är att redogöra för hur en digital transformation har påverkat organisationers affärsmodeller samt påverkat verksamheters användande av strategier. Vi ämnar även att undersöka varför organisationer genomgick en digital transformation och vad som önskades att uppnås med förändringen. LÄS MER

 2. 2. ANBUD ELLER SKAMBUD : Tre studier om ändringar och tilläggsarbeten som uppstår i samband med entreprenadupphandlingar till en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Louise Ramqvist; Linn Johansson; [2017]
  Nyckelord :Procurement; public sector; time overruns; cost overruns; ÄTA; contractual precision; contractual space; contract management; negotiation; incomplete design; documentation; budget; accounting; follow-up; partner opportunism; transaction costs; Upphandlingar; offentlig sektor; tids- och kostnadsöverskridanden; ÄTA-arbeten; avtalsprecision; avtalsutrymme; kontraktsstyrning; förhandling; ofullständig projektering; dokumentering; budget; redovisning; uppföljning; partner opportunism; transaktionskostnader;

  Sammanfattning : Upphandling är en central del för att styra statliga resurser och hur de allokeras. Syftet är att förklara avtalsprecision av komplexa byggentreprenader. För att uppnå syftet kommer vi att studera byggprojekt där upphandlingar är utvecklade. Studie 1 besvarar en teoretisk hypotes om att stora projekt skapar fler ÄTA-arbeten. LÄS MER

 3. 3. En affärsmodell för att optimera produktionen i ett fjärrvärmenät : En fallstudie på Luleå Energi AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Daniel Klättesjö; Jens Åslin; [2017]
  Nyckelord :Affärsmodeller; Fjärrvärme; Laststyrning; Termisk tröghet;

  Sammanfattning : Fjärrvärme står för stora delar av den uppvärmning av fastigheter som sker i Sverige och har länge ansetts vara kostnadseffektiv och miljövänlig. Detta är något som börjat ifrågasättas, vilket lett till att energibolag ständig letar efter sätt att effektivisera fjärrvärmenäten för att stärka fjärrvärmens marknadsposition. LÄS MER

 4. 4. Prenumerationsbaserad ekonomistyrning : En kvalitativ studie om hur företag med en prenumerationsbaserad affärsmodell styr för att skapa värde

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellen Korpe; Clara Gunnarsson; [2017]
  Nyckelord :The Subscription Economy; Management Control System as a Package; Contingency Theory; Value Chain; Prenumerationsekonomin; ekonomistyrning; ekonomistyrning som ett paket; situationsanpassad teori; värdekedja;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den allt mer digitaliserade världen har skapat andra förutsättningar att bedriva verksamhet på. Ett skifte har identifierats där betydelsen av värde och hur värde skapas har förändrats. Interaktionen mellan företaget och kunden har blivit platsen där värde urskiljs och uppstår. LÄS MER

 5. 5. Internationalisering med franchise i fokus : En fallstudie om O'Learys framfart på den internationella marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :David Gustafsson; Fredrik Åberg; [2017]
  Nyckelord :Internationalization; network; cultural effects; franchise; entry mode; Internationalisering; nätverk; kulturella effekter; franchise; entry mode;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the strategies used by a Swedish franchise company when they established in the international market. Theoretical perspective: The theoretical frame consists of previous research on internationalization, market entry mode and franchising as a concept. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet affärsmodell.

Din email-adress: