Sökning: "age discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden age discrimination.

 1. 1. Rörlighet som ambition - ger olika pension. En kandidatuppsats i tjänstepensionsavtalens olika konstruktioner och vilka konsekvenser det ger på den svenska arbetsmarknadens personalrörlighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sara Okmian; [2018]
  Nyckelord :Tjänstepension; pension; pensionssystem; ITP; KAP-KL; PA16; Personalrörlighet; arbetsrätt; Kollektivavtal; ATP; Förmånsbestämd; premiebestämd; avgiftsbestämd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalrörligheten på arbetsmarknaden är viktig såväl i ett långsiktigt perspektiv för landets ekonomiska utveckling och tillväxt som för enskilda arbetstagares upplevelse till handlingsutrymme och hälsa. I denna uppsats diskuteras de tre stora och äldre tjänstepensionsavtalen ITP2, KAP-KL och PA16 Avd2 utifrån vilka konsekvenser dess likheter och skillnader har på arbetstagares möjlighet och vilja att byta tjänst och därigenom personalrörligheten mellan sektorer. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande kommunikation för mångfald i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Maja Rosander; Annika Moberg; [2018]
  Nyckelord :kommunikation; mångfald; inkludering; diskrimineringsgrunderna; byggbranschen; bygg; byggarbetsplats inkluderande kommunikation; metoo; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Currently, there is a lack of qualified workers of all categories in the construction industry in Sweden and it is difficult to recruit people with the right skills. Therefore, it's important that the construction industry works to increase its diversity and change the way people communicate with each other at the construction sites. LÄS MER

 3. 3. Skyddslagstiftning eller åldersdiskriminering? - En undersökning av anställningsskyddslagen ur ett diskrimineringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maj Anglert; [2018]
  Nyckelord :turordning; åldersdiskriminering; befogad särbehandling; arbetslivsdirektivet; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The demographic development with an aging population in the EU and Sweden makes the discussion of age discrimination in working life an increasingly important issue. The prohibition of age discrimination was implemented in Sweden in 2009 by Directive 2000/78/EC, the Employment Equality Framework Directive. LÄS MER

 4. 4. HIV-knowledge and Attitudes in Swedish Nursing Homes : A collective case study of three nursing homes in Stockholm

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Mathilda Rudén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Due to the effective antiretrovirals are people living with HIV expected live up to 70 years of age. Approximately half of the people living with HIV in Sweden are above 50 years old and estimated to become enrolled into the Swedish elderly care system. LÄS MER

 5. 5. Betyg och kön : likvärdighet eller diskriminering?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Mikael Flodin; Shadi Khatibi; [2017]
  Nyckelord :Assessment; equivalence; gender; grades; high school; national and international assessment; mathematics; national test; register data; statistical analysis; survey; Bedömning; betyg; enkätundersökning; gymnasieskola; kunskapsmätningar; kön; likvärdighet; matematik; nationella prov; registerdata; statistisk analys;

  Sammanfattning : Nationella och internationella kunskapsmätningar i matematik visar likartade resultat för flickor och pojkar. Trots det visar statistiken att flickor erhåller systematiskt högre slutbetyg. Denna studie undersöker huruvida betyg tjänar som likvärdigt mått på kunskap hos flickor och pojkar i gymnasiets matematikämne. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet age discrimination.

Din email-adress: