Sökning: "age discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden age discrimination.

 1. 1. The consequences of perceived discrimination on internalizing mental health outcomes for immigrant adolescents in OECD countries : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :IDIL BILGIN; [2017]
  Nyckelord :perceived discrimination; discrimination; immigrant adolescents; internalizing mental health; systematic literature review;

  Sammanfattning : In the last few decades the focus of immigration flows has been predominantly toward member countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Immigration is a process full of challenges, and perceiving as being discriminated by host country natives is one of the biggest difficulties for the immigrants. LÄS MER

 2. 2. ”De har sagt att vi ska vara snälla” : -        En studie om högstadieungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annie Forsgren; [2017]
  Nyckelord :barns delaktighet; mobbning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats utgörs av en kvalitativ studie om ungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I den här studien har högstadieungdomar intervjuats om sina upplevelser av arbetet mot mobbning i deras skolor, och på vilka sätt de själva är delaktiga i det arbetet. LÄS MER

 3. 3. HIV-patienters upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Nyman; Gunita Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Experience; HIV infections; HIV infected patients Professional - patient relation; HIV-infektion; HIV-infekterade patienter; professionell - patient relation; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På världsbasis lever 36,7 miljoner människor med sjukdomen Humant Immunbrist Virus (HIV). Då forskningen och behandlingen gått framåt från att vara en dödlig till kronisk sjukdom med rätt behandling, kan patienter idag leva ett helt liv. LÄS MER

 4. 4. RASRISKEN Nimby-reaktioner och bilder av ensamkommande flyktingbarn i Göteborgs stads information om temporära flyktingbostäder, februari- mars 2016

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Miriam Reuterstrand; [2016-11-14]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; ensamkommande flyktingbarn; nimby; göteborg; medborgare; högerpopulism; populism; rasism; antiislamism; intersektionalitet; pragmatik; medborgardialog; rädslan politik; flyktingmottagning; temporära bostäder; modulhus; jämställdhet; diskurs; normalisering; pragmatik; svenskhet; critical discourse analysis; un-accompanied refugee children; gothenburg; citizen; right wing populism; racism; public dialoge; politics of fear; refugees; temporary housing; gender equality; discourse; normalization; pragmatics; swedish identity;

  Sammanfattning : This thesis aims at revealing the dominant discourses present when Gothenburg informed its citizens about their plans to build temporary homes for un-accompanied refugee children in February- March 2016. With a pragmatic and intersectional critical discourse analysis, based on prior research on structural discrimination, participatory governance, nimby-ism and immigration policy discourses, recordings of six meetings and one public online chat have been analysed. LÄS MER

 5. 5. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet age discrimination.

Din email-adress: