Sökning: "age discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 100 uppsatser innehållade orden age discrimination.

 1. 1. Skyddslagstiftning eller åldersdiskriminering? - En undersökning av anställningsskyddslagen ur ett diskrimineringsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Maj Anglert; [2018]
  Nyckelord :turordning; åldersdiskriminering; befogad särbehandling; arbetslivsdirektivet; anställningsskydd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The demographic development with an aging population in the EU and Sweden makes the discussion of age discrimination in working life an increasingly important issue. The prohibition of age discrimination was implemented in Sweden in 2009 by Directive 2000/78/EC, the Employment Equality Framework Directive. LÄS MER

 2. 2. Exploring the Needs, Expectations, and Realities of Mental Healthcare for Transgender Adults: A Grounded Theory Study on Experiences in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Debra Beight; [2017]
  Nyckelord :transgender; transition diagnosis; mental healthcare; Sweden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Transgender persons experience a disproportionate representation in adverse mental health conditions globally. In Sweden there are tangible efforts to improving mental healthcare overall, but as a minority population, transgender persons still struggle with meeting their mental healthcare needs. LÄS MER

 3. 3. The sleeping feminism awareness in China : Through the case study of Girls’ Day and Women’s Day

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Zhiduan Jiang; [2017]
  Nyckelord :new media; consumerism; feminism; identity; girl; woman; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explain how Chinese females’ are aware of their identities and feminism in a new media age. The study will answer the question through the case study of Girls’ Day and Women’ Day. The approach I adopt to solve the problem is qualitative research. LÄS MER

 4. 4. Vikten av ett multikulturellt perspektiv i psykoterapihandledning : Handledares multikulturella kompetens och mikroaggressioners inverkan på handledningsallians och studentterapeuters tilltro till sin egen förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lina Hofverberg; Johanna Simonsson; [2017]
  Nyckelord :Mikroaggressioner; Multikulturell kompetens; Psykoterapeutisk handledning.;

  Sammanfattning : Viktiga faktorer att ta hänsyn till för att utbilda kompetenta terapeuter är handledningsalliansen och att främja studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan. Forskning visar att handledningsallians och studentterapeuters tilltro till den egna terapeutförmågan delvis kan förklaras av handledares multikulturella kompetens och av upplevda mikroaggressioner, en subtil form av diskriminering. LÄS MER

 5. 5. Educating Roma Women & Girls. Bringing European Standards to the City. Experiences from Suceava & Malmö

  Master-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Patricia Iacob; [2017]
  Nyckelord :Education - minorities - gender rights - Roma - human rights cities - intersectionality - EU Framework for Roma Inclusion - participation in decision-making - local implementation; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since EU’s expansion to incorporate former Communist countries, attempts to solve the so-called “Roma issue” spurred an unprecedented array of policies, interventions and measures at national and transnational level. Instead of the expected positive changes, discrimination and poverty worsened. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet age discrimination.

Din email-adress: