Sökning: "age discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden age discrimination.

 1. 1. RASRISKEN Nimby-reaktioner och bilder av ensamkommande flyktingbarn i Göteborgs stads information om temporära flyktingbostäder, februari- mars 2016

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Miriam Reuterstrand; [2016-11-14]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; ensamkommande flyktingbarn; nimby; göteborg; medborgare; högerpopulism; populism; rasism; antiislamism; intersektionalitet; pragmatik; medborgardialog; rädslan politik; flyktingmottagning; temporära bostäder; modulhus; jämställdhet; diskurs; normalisering; pragmatik; svenskhet; critical discourse analysis; un-accompanied refugee children; gothenburg; citizen; right wing populism; racism; public dialoge; politics of fear; refugees; temporary housing; gender equality; discourse; normalization; pragmatics; swedish identity;

  Sammanfattning : This thesis aims at revealing the dominant discourses present when Gothenburg informed its citizens about their plans to build temporary homes for un-accompanied refugee children in February- March 2016. With a pragmatic and intersectional critical discourse analysis, based on prior research on structural discrimination, participatory governance, nimby-ism and immigration policy discourses, recordings of six meetings and one public online chat have been analysed. LÄS MER

 2. 2. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 3. 3. Bland flyktingar finns inga hjältar : En kvalitativ innehållsanalys av Dagens Nyheters gestaltning av flyktingar under hösten 2015

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Dejana Pasic; Cecilia Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Framing; intersectionality; portrayal; refugees; media; journalism; Dagens Nyheter; newspaper; ethnicity; gender; age; discrimination; personal depiction;

  Sammanfattning : This study aims to increase awareness of the portrayal of refugees in Swedish media. In order to achieve this we performed a content analysis of the articles found in the newspaper Dagens Nyheter. Through a strategic selection we chose six news articles published during the fall of 2015 that depicted various refugees’ destinies. LÄS MER

 4. 4. Erkännande av utländska barnäktenskap - i strid med barnkonventionen och dess grundläggande principer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Civilrätt; Internationell privaträtt; Barnkonventionen; Erkännande; Barnäktenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige genomfördes i juli 2014 en lagändring som innebar att möjligheten för personer under 18 år att få dispens för att gifta sig togs bort. I samband med ändringen begränsades även möjligheten att erkänna utländska äktenskap med svensk anknytning i de fall då någon av parterna var under 18 år vid äktenskapets ingående. LÄS MER

 5. 5. Jag är inte en ”ung mamma” : En kvalitativ studie av unga mammors upplevelser av att bli mamma i tonåren

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Isabelle Coster; [2016]
  Nyckelord :Unga mammor; Tonårsmammor; Föräldraskap;

  Sammanfattning : This is a qualitative study based on interviews with mothers who had children between the age of 17 and 19, and also on one interview with an informant. The study’s theoretical starting point is Erikson's identity theory, the life course perspective, intersectionality and the feminist perspective. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet age discrimination.

Din email-adress: