Sökning: "age discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden age discrimination.

 1. 1. The consequences of perceived discrimination on internalizing mental health outcomes for immigrant adolescents in OECD countries : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :IDIL BILGIN; [2017]
  Nyckelord :perceived discrimination; discrimination; immigrant adolescents; internalizing mental health; systematic literature review;

  Sammanfattning : In the last few decades the focus of immigration flows has been predominantly toward member countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Immigration is a process full of challenges, and perceiving as being discriminated by host country natives is one of the biggest difficulties for the immigrants. LÄS MER

 2. 2. ”De har sagt att vi ska vara snälla” : -        En studie om högstadieungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annie Forsgren; [2017]
  Nyckelord :barns delaktighet; mobbning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats utgörs av en kvalitativ studie om ungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I den här studien har högstadieungdomar intervjuats om sina upplevelser av arbetet mot mobbning i deras skolor, och på vilka sätt de själva är delaktiga i det arbetet. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER

 4. 4. HIV-patienters upplevelse av bemötandet inom hälso- och sjukvården : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Elin Nyman; Gunita Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Experience; HIV infections; HIV infected patients Professional - patient relation; HIV-infektion; HIV-infekterade patienter; professionell - patient relation; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: På världsbasis lever 36,7 miljoner människor med sjukdomen Humant Immunbrist Virus (HIV). Då forskningen och behandlingen gått framåt från att vara en dödlig till kronisk sjukdom med rätt behandling, kan patienter idag leva ett helt liv. LÄS MER

 5. 5. The sleeping feminism awareness in China : Through the case study of Girls’ Day and Women’s Day

  Master-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Zhiduan Jiang; [2017]
  Nyckelord :new media; consumerism; feminism; identity; girl; woman; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to explain how Chinese females’ are aware of their identities and feminism in a new media age. The study will answer the question through the case study of Girls’ Day and Women’ Day. The approach I adopt to solve the problem is qualitative research. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet age discrimination.

Din email-adress: