Sökning: "age discrimination"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden age discrimination.

 1. 1. The consequences of perceived discrimination on internalizing mental health outcomes for immigrant adolescents in OECD countries : A systematic literature review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :IDIL BILGIN; [2017]
  Nyckelord :perceived discrimination; discrimination; immigrant adolescents; internalizing mental health; systematic literature review;

  Sammanfattning : In the last few decades the focus of immigration flows has been predominantly toward member countries of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Immigration is a process full of challenges, and perceiving as being discriminated by host country natives is one of the biggest difficulties for the immigrants. LÄS MER

 2. 2. ”De har sagt att vi ska vara snälla” : -        En studie om högstadieungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Annie Forsgren; [2017]
  Nyckelord :barns delaktighet; mobbning; intervjuer;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats utgörs av en kvalitativ studie om ungdomars delaktighet i skolors arbete mot kränkande behandling och diskriminering. I den här studien har högstadieungdomar intervjuats om sina upplevelser av arbetet mot mobbning i deras skolor, och på vilka sätt de själva är delaktiga i det arbetet. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva sjuksköterskestudenters attityder till personer med HIV/AIDS och vilka faktorer som kan påverka deras attityder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Nordström; Emelie Hylén Hedberg; [2017]
  Nyckelord :HIV AIDS; nursing students; attitudes; HIV AIDS; sjuksköterskestudenter; attityder;

  Sammanfattning : Bakgrund: Humant Immunbristvirus har sedan upptäckten under 1980-talet tagit mer än 35 miljoner människors liv. I tidigare studier framkommer det att personer med HIV/AIDS utsätts för diskriminering och stigmatisering inom sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Adapting Society for the Ageing Population Through Architecture and Urban Planning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Ageing population; Elderly; Role; Intergenerational; Social exchange; Ageism; Loneliness; Isolation;

  Sammanfattning : People are getting older in the world and the aging population is increasing each year which lead to a higher demand of the society to care for the elderly population. In the year of 2050 there will be over 2 billion elderly people in the world and most of them will live in the developing countries. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Needs, Expectations, and Realities of Mental Healthcare for Transgender Adults: A Grounded Theory Study on Experiences in Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Debra Beight; [2017]
  Nyckelord :transgender; transition diagnosis; mental healthcare; Sweden; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Transgender persons experience a disproportionate representation in adverse mental health conditions globally. In Sweden there are tangible efforts to improving mental healthcare overall, but as a minority population, transgender persons still struggle with meeting their mental healthcare needs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet age discrimination.

Din email-adress: