Sökning: "ageism"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet ageism.

 1. 1. Biståndshandläggarens perspektiv på psykisk ohälsa bland äldre - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Brundell; Emma Engelin; [2017]
  Nyckelord :elderly; care managers; mental illness; ageism; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care managers work in relation to mental health issues amongst the elderly population in Sweden. Semi-structured interviews were conducted with seven care managers from four municipalities in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 3. 3. Människor och barn : En genusvetenskaplig studie av ålderskonstruktioner i tidningarna/tidskrifterna Bang, Dagens Nyheter, Föräldrar & Barn, KP och Land

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :My Bodell; [2016]
  Nyckelord :age; ageism; children; adults; queer theory; crip theory; intersectionality; parenthood; discourse analysis; ålder; ålderism; barn; vuxna; kritisk åldersforskning; queerteori; cripteori; intersektionalitet; arbetslinjen; föräldraskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den genusvetenskapliga forskningen uppmärksammar idag flera olika maktordningar och intra-aktionen dem emellan. Aspekten ålder är emellertid relativt förbisedd, och vuxna och vuxenhet en omarkerad norm. LÄS MER

 4. 4. “It’s natural” : An exploration of age analysis in intersectional feminism

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Anneli Friis; [2016]
  Nyckelord :Intersectional feminism; age; age relations; ageism; ageing; embodying age.; Intersektionell feminism; ålder; åldersrelationer; ålderism; åldrande; förkroppsliga ålder.;

  Sammanfattning : Historically, age has been and still is a major organizing principle for social relations and the allotment of resources and power, yet age is very seldom acknowledged as a social categorization in its own right and in intersection with other identity categorizations. While feminist scholarship and activism have deconstructed racist and sexist discourses, in which biology is often used to legitimize social injustice, the presupposed naturalness of ageism is rarely challenged. LÄS MER

 5. 5. Äldre patienters upplevelser av vården på en geriatrisk vårdavdelning : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angelica Hast; Ann Björkas; [2016]
  Nyckelord :Geriatrics; Geriatric Nursing; Interview; Quality of Health Care; Qualitative Research; Geriatrik; Intervjuer; Kvalitativ forskning; Vårdkvalitet; Äldrevård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svensk statistik tyder på att antalet multisjuka äldre kommer att öka. Hälso- och sjukvårdslagen stadgar att vården skall vara av god kvalitet och tillgodose patienternas behov av trygghet. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ageism.

Din email-adress: