Sökning: "ageism"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet ageism.

 1. 1. "Det väcker fler etiska funderingar när det gäller äldre personer" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelser kring den etiska synen på äldre med alkoholmissbruk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Evelina Sandbäck; Jonna Selin; [2018]
  Nyckelord :Elderly; alcoholism; addiction; ethic; assessment; ageism; Äldre; alkoholmissbruk; etik; bedömning; ålderism;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how social workers looked at the possibility that their ethical view of elderly with alcohol abuse affects their assessments. We used semi structured interview, where we interviewed six social workers that works with addiction. LÄS MER

 2. 2. STIGMATISERING VID HÖRAPPARATANVÄNDNING – HAR DET FÖRÄNDRATS? EN BESKRIVANDE LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aida Abdolalian; [2017-06-29]
  Nyckelord :Hörapparatanvändare; stigma; hörapparat; stigmatisering; skam; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Abstract:The ability to hear is important for self-image, function, social life, and personal domestic relationships. 360 million people worldwide have a hearing loss, and over one million Swedes have a subjective hearing loss. LÄS MER

 3. 3. "Söker Afrikansk tjej för trevliga möten då och då" : En genusvetenskaplig studie av kontaktannonser utifrån föreställningar kring ålder, klass och ras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sanna Norman; [2017]
  Nyckelord :Kontaktannons; ålderism; klass; rasifiering; postkolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how social structures and thoughts around age, class and race relate to personal ads in the local newspaper Mitt i Botkyrka. Based on Pia Laskars postcolonial theory, Beverly Skegs theory on respectability and Lars Anderssons theory on ageism I am going to explore how the advertisers of the personal ads describe themselves and what they seek in a partner. LÄS MER

 4. 4. Biståndshandläggarens perspektiv på psykisk ohälsa bland äldre - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Brundell; Emma Engelin; [2017]
  Nyckelord :elderly; care managers; mental illness; ageism; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care managers work in relation to mental health issues amongst the elderly population in Sweden. Semi-structured interviews were conducted with seven care managers from four municipalities in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Adapting Society for the Ageing Population Through Architecture and Urban Planning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Arkitekthögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Jessica Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Ageing population; Elderly; Role; Intergenerational; Social exchange; Ageism; Loneliness; Isolation;

  Sammanfattning : People are getting older in the world and the aging population is increasing each year which lead to a higher demand of the society to care for the elderly population. In the year of 2050 there will be over 2 billion elderly people in the world and most of them will live in the developing countries. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ageism.

Din email-adress: