Sökning: "ageism"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet ageism.

 1. 1. Ålder spelar ingen roll, men ålder spelar roll. Hur ålder i förhållande till kön tar sig i uttryck i arbetet med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rania Saliba; Irene Gomez Paloma; [2017]
  Nyckelord :ageism; age-coding; age-categories; intersection between age and gender; social work; young social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how young employees working at a housing unit for unaccompanied refugee minors experience that the relation to their clients and colleagues is affected by their age and gender. We found the intersectional perspective to be a useful theory for our analysis as well as the concept of age-coding and age-categorization. LÄS MER

 2. 2. "Söker Afrikansk tjej för trevliga möten då och då" : En genusvetenskaplig studie av kontaktannonser utifrån föreställningar kring ålder, klass och ras

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sanna Norman; [2017]
  Nyckelord :Kontaktannons; ålderism; klass; rasifiering; postkolonialism;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine how social structures and thoughts around age, class and race relate to personal ads in the local newspaper Mitt i Botkyrka. Based on Pia Laskars postcolonial theory, Beverly Skegs theory on respectability and Lars Anderssons theory on ageism I am going to explore how the advertisers of the personal ads describe themselves and what they seek in a partner. LÄS MER

 3. 3. Biståndshandläggarens perspektiv på psykisk ohälsa bland äldre - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Anna Brundell; Emma Engelin; [2017]
  Nyckelord :elderly; care managers; mental illness; ageism; discretion; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine how care managers work in relation to mental health issues amongst the elderly population in Sweden. Semi-structured interviews were conducted with seven care managers from four municipalities in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering och äldres hälsa – En litteraturstudie om upplevd och faktisk diskriminering på grund av ålder och kopplingen till äldres hälsa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Charlotta Liedberg; [2016-08-24]
  Nyckelord :åldersdiskriminering; ålderism; exkludering; äldre; hälsa; age discrimination; ageism; exclusion; elder; health;

  Sammanfattning : Introduction: The share of elderly people increases and the importance of working towards a healthy and active ageing, as well as opposing age-related discrimination become a priority both on a national and an international scale. It has been shown that the experienced discrimination has a negative effect on the physical and mental health. LÄS MER

 5. 5. Människor och barn : En genusvetenskaplig studie av ålderskonstruktioner i tidningarna/tidskrifterna Bang, Dagens Nyheter, Föräldrar & Barn, KP och Land

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :My Bodell; [2016]
  Nyckelord :age; ageism; children; adults; queer theory; crip theory; intersectionality; parenthood; discourse analysis; ålder; ålderism; barn; vuxna; kritisk åldersforskning; queerteori; cripteori; intersektionalitet; arbetslinjen; föräldraskap; diskursanalys;

  Sammanfattning : Den genusvetenskapliga forskningen uppmärksammar idag flera olika maktordningar och intra-aktionen dem emellan. Aspekten ålder är emellertid relativt förbisedd, och vuxna och vuxenhet en omarkerad norm. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ageism.

Din email-adress: