Sökning: "aktionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet aktionsforskning.

 1. 1. AKTIONSFORSKNING FÖR EN VERKSAMHETSIDÉ– PRAKTIKGEMENSKAP PÅ FÖRSKOLAN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helene Svärd; [2017-11-03]
  Nyckelord :Praktikgemenskap; verksamhetsidé; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet har varit att undersöka hur tillhörighet söks av pedagoger i arbetsgrupper som genomför samtal om teori och forskning på en förskola. Intresset har riktats mot hur en praktikgemenskap i dessa sammanhang kan se ut och vad som kännetecknar bildandet av en sådan. LÄS MER

 2. 2. Aspiring for Added Value with Energy Efficient Building Renovation : REN2017 – a method for component-based selection and evaluation of building refurbishment options

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johannes Leo; Peter Hansen; [2017]
  Nyckelord :Building refurbishment retrofit; Energy saving; Refurbishment via environmental rating tools; Added values; CCE; CSR; Post-occupancy-evaluation building assessment;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to develop and propose a heuristic prescriptive method, REN2017, for identifying and evaluating component-based refurbishment options from an energy-economic and added value standpoint; and to evaluate the method in terms of its usefulness in a real life scenario.  This study uses an abductive single-case study approach with threads of action research encompassing primary data, from the study object and two reference objects, of on-site inspections, unstructured interviews with professionals and staff surveys. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogik från en verklighet- ett utvecklingsarbete på en gymnasieskola, Special education in a real setting- A development application on a specific high school

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Lundberg; Carin Hansson; [2017]
  Nyckelord :ansvar; extra anpassningar; förståelse; handledning; pedagogiskt kapital; kategoriskt perspektiv; samtal; tillgänglig undervisning; relationellt ledarskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med utvecklingsarbetet var att få förståelse för den skolsituation som en klass på en gymnasieskola befann sig i. Situationen som kännetecknade klassen var ohållbar och miss-gynnsam, med flertalet elever som riskerade att inte nå kunskapskrav och mål. LÄS MER

 4. 4. Musik och svenska med andra uttryck : hur ämnesöverskridande samarbeten kan motivera och skapa förutsättningar för lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kristofer Alsin; [2017]
  Nyckelord :Musik; svenska; ämnesöverskridande samarbete; aktionsforskning; lärande; pedagogik; didaktik; uttryck; intermedialitet; undervisning; Shakespeare; En midsommarnattsdröm;

  Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt hur jag som ämneslärare i musik och svenska på högstadiet kan aktualisera William Shakespeares pjäs En midsommarnattsdröm få eleverna studiemotiverade samtidigt som det ska främja deras utveckling ur ett mångkulturellt perspektiv. Med aktionsforskning som huvudmetod har jag utifrån läroplanen och hjälpmedel via intermedialitet som pedagogiskt verktyg, det vill säga olika medier och adaptioner, undersökt detta. LÄS MER

 5. 5. Virtuell verklighet för förmedling av ett företags produkter : En undersökning av kunders beslutsprocess i valet av köksmoduler gjord ur ett lärandeperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE)

  Författare :Patrik Olsson; [2017]
  Nyckelord :Virtual reality VR ; Virtuell verklighet VR ;

  Sammanfattning : Detta arbete ämnar undersöka kunders beslutsprocess när de i en virtuell verklighet (ofta används förkortningen av det engelska begreppet virtual reality, VR) tar del av ett företags produkter. Först de senaste åren har tekniken blivit så pass bra att gemene man kan ta del av den. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet aktionsforskning.

Din email-adress: