Sökning: "aktionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade ordet aktionsforskning.

 1. 1. DET ÄR INTE BARA BRA ELLER DÅLIGT! Ett kvasiexperiment och en jämförande fallstudie ur olika perspektiv om informellt elevinflytande och motivation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Lindström; [2018-04-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte:Jag har genom ett kvasiexperiment jämfört två olika former av musikundervisning i grundskolans åk 7-9 för att sedan genom en enkät få eleverna att uttala sig om för–och nackdelar med den klassiska lärarledda undervisningsformen och med undervisningsformen där informellt elevinflytande är tongivande. Syftet med detta är att få ett underlag utifrån skillnader på upplevelser mellan flickor, pojkar och de olika årskurserna till att skapa en undervisning som kan öka elevernas inre motivation och ge dem möjlighet till ökad självreglering av den yttre motivationen. LÄS MER

 2. 2. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 3. 3. Utvecklas genom praktiken : aktionsforskning, musikundervisning och specialpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Nielsen; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; musikpedagogik; aktionsforskning; lärande; autism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Den självreglerande läraren : En aktionsstudie om hur en lärare kan arbeta med självreglerat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Kristoffer Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :självreglerat lärande; aktionsforskning; erfarenhetslärande; matematik;

  Sammanfattning : Ett självreglerat lärande (SRL) handlar om att kontrollera sitt eget lärande genom att sätta upp realistiska mål, aktivt använda och välja strategier för att upp nå mål samt reflektera över sin process. Forskning visar att användandet av SRL leder till effektivt lärande men har även visat att lärare känner en osäkerhet i hur de ska använda sig av självreglering i undervisningen. LÄS MER

 5. 5. SKA VI BARA SÄGA HEJ OCH HEJ DÅ? : En aktionsforskning om asylsökande och nyanlända föräldrars delaktighet i förskolan.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva-Marie Lindell; Linnèa Wennmyr; [2018]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; delaktighet; asylsökande; nyanlända;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet aktionsforskning.

Din email-adress: