Sökning: "aktionsforskning"

Visar resultat 1 - 5 av 367 uppsatser innehållade ordet aktionsforskning.

 1. 1. Provrigg för brandpost

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fredrik Beiertz; [2018]
  Nyckelord :Konstruktion; Provrigg; Brandpost; Packning; O-ring;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har genomförts med hjälp av en litteraturstudie av elastomertätningar samt en fallstudie på företaget Thisab -Torshälla industrisvets AB. Företaget legotillverkar och svetsar ihop produkter åt andra företag samt har ett eget sortiment av brand- och spolposter som de själva producerar och monterar med hjälp av ett ventilhus från utomstående leverantör. LÄS MER

 2. 2. Utvecklas genom praktiken : aktionsforskning, musikundervisning och specialpedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Nielsen; [2018]
  Nyckelord :specialpedagogik; musikpedagogik; aktionsforskning; lärande; autism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. SKA VI BARA SÄGA HEJ OCH HEJ DÅ? : En aktionsforskning om asylsökande och nyanlända föräldrars delaktighet i förskolan.

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva-Marie Lindell; Linnèa Wennmyr; [2018]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; delaktighet; asylsökande; nyanlända;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användandet av digitala verktyg inom idrott och hälsa : En kvalitativ studie om gymnasieelevers uppfattning av spelet Turf samt dess potential för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Tim Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Aktionsforskning; idrott och hälsa; sociokulturellt perspektiv; socialt lärande; medierat lärande; lärprocesser; digitala verktyg; turf; kroppslig förmåga.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utforska en klass uppfattningar om användandet av det digitala verktyget Turf inom idrott och hälsa på gymnasiet samt hur dessa elever anser att det kan användas för inlärning och utvecklande av kroppslig förmåga. Undersökningen bygger på fem genomförda lektioner med elever som studerar på en gymnasieskola i södra Sverige, där totalt 21 elever har gett sin syn på Turf och hur det kan bidra till att utveckla deras kroppsliga förmåga. LÄS MER

 5. 5. Att se allas behov : en studie av resurser och utmaningar i en pop- och rockensemble med olika musikaliska förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Guro Fløgstad; [2018]
  Nyckelord :Ensembleundervisning; Ensemblelärare; Ensembleledning; Pop- och rockensemble; Individanpassad undervisning; Olika musikaliska förutsättningar;

  Sammanfattning : Att leda en ensemble med olika musikaliska förutsättningar kan bjuda på utmaningar då det är många behov som ska tillgodoses på samma gång. Läroplanens krav om individanpassad undervisning ökar pressen för lärare att kunna bemöta alla individer i den svenska skolan i dag, och en fördjupad kunskap kring ämnet krävs för att läraren ska lyckas att få sina elever att nå målen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet aktionsforskning.

Din email-adress: