Sökning: "alla för en"

Visar resultat 1 - 5 av 24531 uppsatser innehållade orden alla för en.

 1. 1. Grönskande vintersvala rum : förslag på odlingsvärda växtkombinationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Gordh Maja; Eriksson Åsa; [2107]
  Nyckelord :inglasat uterum; balkong; medelhavsklimat; varmtempererade klimat; rumsväxter; vinterträdgård;

  Sammanfattning : Många privatpersoner har tillgång till ett inglasat uterum eller balkong i anslutning till sitt hem. Dessa miljöer kan användas som grönskande vintersvala rum med växter anpassade till rummets förutsättningar. Syftet med uppsatsen är att undersöka och sammanställa ett urval av odlingsvärda växter för privata inglasade miljöer. LÄS MER

 2. 2. KÖTTET OCH DEMOKRATIN Miljö, beteenden och elektoral förankring vid införandet av vegetariska dagar i Göteborgs stad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :August Lindberg; [2017-08-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En förändring av människors beteenden är nödvändig för att hantera de miljö- ochklimatutmaningar världen står inför. Samtidigt är åtgärder för att förändra människorsmiljöbeteenden ofta impopulära och hotar politikers chanser att bli omvalda. LÄS MER

 3. 3. Ziega Ett verktyg för rollspel i virtual reality

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ulrika HenrikUddeborg JohanRostedt Michael Ljungberg RasmusDragomir NiklasDavidsson Kling; [2017-08-09]
  Nyckelord :Virtual Reality; Oculus Rift; Roleplaying Game; Unreal Engine Chalmers; ;

  Sammanfattning : Virtual reality har funnits under en längre tid, men det har nyligen slagit igenomstort. Mer lättillgängliga VR-system har ökat användningen av VR, inte minst inomdataspelsindustrin, men det har ännu inte gjorts någon större mängd forskning inomhur speldesign påverkas av VR. LÄS MER

 4. 4. OFFENTLIG UPPHANDLING OCH KORRUPTION - En studie av svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Larsson; [2017-08-09]
  Nyckelord :offentlig upphandling; korruption; subnationell variation; Sverige;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling har kommit att utgöra en betydande del av den svenska ekonomin och det sammantagna värdet av alla upphandlingar uppgår årligen till ungefär en femtedel av landets totala BNP. Användandet är menat att införa konkurrens i den offentliga sektorn, i syfte att skapa mer kostnadseffektiva lösningar. LÄS MER

 5. 5. Hållbar utveckling och läkemedelsanvändning - Anestesisjuksköterskans miljömedvetenhet vid handhavande av intravenösa läkemedel.

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Widén; Isabelle Zetterlund; [2017-08-04]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Anestesisjuksköterska; Läkemedel; Läkemedelshandhavande; Miljö; Sustainable development; ; Nurse anesthestetis; Pharmaceuticals; Pharmaceutical management; ; Environment;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hållbar utveckling skall bedrivas på alla nivåer i vårdkedjan dock föreligger oklarheter angående hur denna implementering sker. Det existerar begränsat med forskning angående anestesisjuksköterskans arbete i kontext till hållbar utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet alla för en.

Din email-adress: