Sökning: "altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade ordet altruism.

 1. 1. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rebecka Nilsson Gauffin; [2017]
  Nyckelord :Contraception; altruism; traditional gender roles; gender; Preventivmedel; altruism; traditionella könsroller; riskattityd;

  Sammanfattning : Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Self-Promoted Altruism: Looking Bad by Doing Good?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Christian Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :altruism; signaling; self-promotion; social cognition; behavioral economics;

  Sammanfattning : We experimentally test whether the need to actively self-promote one's own prosocialness for others to become aware of it has an adverse effect on prosocial behavior. In an experiment design resembling that of Ariely, Bracha and Meier (2009), participants could demonstrate prosocialness by engaging in a real-effort task to collect money for charity. LÄS MER

 3. 3. Socionomstudenters studiemotivation : En kvantitativ enkätstudie om motivationsskillnader i relation till Herzbergs motivationsteori och altruism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för beteendevetenskap och socialt arbete

  Författare :Thinh Tran; Polina Borodastova; [2017]
  Nyckelord :student; motivation; Herzberg; motivator; hygiene factor; altruism; sex; age; civil status; previous experience; cross-sectional; quantitative; survey study; student; motivation; Herzberg; motivator; hygienfaktor; altruism; kön; ålder; civil status; tidigare erfarenhet; tvärsnittsdesign; kvantitativ; enkätstudie;

  Sammanfattning : Under utbildningen motiveras studenter av olika faktorer under olika tidpunkter. Syftet med studien är således att undersöka vilka motivationsskillnader det finns bland socionomstudenter vid Högskolan i Jönköping under olika terminer i relation till Herzbergs motivationsteori och altruism. LÄS MER

 4. 4. Volontärsresor : ett nytt uttryck för "white man's burden"

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Maria Vestrin; [2017]
  Nyckelord :altruism; postkolonialism; Volontärturism; socialdarwinism; motivationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volontärresor har blivit ett allt mer populärt sätt att resa och det finns numer organisationer som erbjuder mängder av projekt i flera prisklasser och som passar flera önskemål. I denna uppsats appliceras en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats på fyra populära kommersiella volontärrese-organisationer med syftet att förstå hur projekten är utformade utifrån teorier om givande och motivationer till volontärresor samt att problematisera denna utformning utifrån Spivaks postkoloniala perspektiv på den internationella ”människorättsapparaten”. LÄS MER

 5. 5. Betald för att hjälpa : En problematiserande studie av dikotoma förståelser av motivation inom den ideella sektorn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Vendela Ingman; Ida Touray; [2017]
  Nyckelord :Ideella organisationer; motivation; emotionellt lönearbete; ledare;

  Sammanfattning : Den ideella sektorn är byggd på ideellt engagemang och volontärer som jobbar utan ersättning. Inom dessa organisationer finns det dock ofta avlönade nyckelpersoner som innehar en ledande position. Om det är lönen eller att hjälpa stödsökande människor som motiverar ledarna är ännu inte utforskat. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet altruism.

Din email-adress: