Sökning: "altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet altruism.

 1. 1. En kamp för ensamkommande barn & ungdomar - En kvalitativ studie om de gode männens roll och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Altruism; Ansvar; Ensamkommande barn; God man; Motivation;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att studera hur gode män ser på sin roll och sitt ansvar i förhållande till ensamkommande barn och ungdomar. Den undersöker även vilka insatser som genomförts, lyfter eventuella svårigheter och undersöker vilka motiv och drivkrafter de gode männen har för sitt engagemang. LÄS MER

 2. 2. Remittances as a Social Contract : An Interview Study on Remittance Behaviour among Swedish Immigrants

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Remittances; migration; motivations; gender; conjugal contract; social norms; altruism;

  Sammanfattning : In what has been described as “the age of migration” by Castles et al. (2014) the international transfers of remittances is an ever-growing phenomenon, which has generated an increased interest among both scholars and policy-makers. LÄS MER

 3. 3. Tro, hopp och altruism : En komparativ analys av protagonisternas dygder och laster i MelGibsons Hacksaw Ridge och Martin Scorseses Silence.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Patrik Juhlin; [2018]
  Nyckelord :Dygder; protagonister; teologi; Silence; Hacksaw Ridge;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i Silence (2016) och Hacksaw Ridge (2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond från Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna. LÄS MER

 4. 4. Riskuppfattningar om preventivmedel för män och kvinnor : altruism, riskbenägenhet och traditionella könsroller

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Rebecka Nilsson Gauffin; [2017]
  Nyckelord :Contraception; altruism; traditional gender roles; gender; Preventivmedel; altruism; traditionella könsroller; riskattityd;

  Sammanfattning : Preventivmedel för kvinnor innefattar en betydande andel biverkningar. Hittills har män inte upplevt några allvarliga biverkningar av de testade preventivmedlen för män, trots detta är det biverkningarna som stoppat preventivmedel för män från att lanseras på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Self-Promoted Altruism: Looking Bad by Doing Good?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Christian Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :altruism; signaling; self-promotion; social cognition; behavioral economics;

  Sammanfattning : We experimentally test whether the need to actively self-promote one's own prosocialness for others to become aware of it has an adverse effect on prosocial behavior. In an experiment design resembling that of Ariely, Bracha and Meier (2009), participants could demonstrate prosocialness by engaging in a real-effort task to collect money for charity. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet altruism.

Din email-adress: