Sökning: "altruism"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet altruism.

 1. 1. Bidrar skillnader i altruism till löneskillnader mellan kvinnor och män?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Carolin Lee; Stina Öman; [2018-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska regeringen rapporterade 2015 att skillnader kan ses mellan kvinnors och mäns löner. Den främsta orsaken framhålls vara att kvinnor och män arbetar inom olika yrken. I följande uppsats undersöks om individens altruistiska preferenser påverkar individens yrkesval. LÄS MER

 2. 2. En kamp för ensamkommande barn & ungdomar - En kvalitativ studie om de gode männens roll och ansvar.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Therese Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Altruism; Ansvar; Ensamkommande barn; God man; Motivation;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att studera hur gode män ser på sin roll och sitt ansvar i förhållande till ensamkommande barn och ungdomar. Den undersöker även vilka insatser som genomförts, lyfter eventuella svårigheter och undersöker vilka motiv och drivkrafter de gode männen har för sitt engagemang. LÄS MER

 3. 3. Ett yrke, en gåva eller ett brott? : En kvantitativ studie om socionomstudenters attityd till surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Emma Andersson; Anna Malm; [2018]
  Nyckelord :surrogatmödraskap; socialt arbete; lagstiftning; altruism; exponeringseffekten; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The aim of this study is to investigate social work students’ attitude towards surrogacy. Based on the concepts of altruism and the theory of mere exposure effect the analysis aims to contribute to a discussion of knowledge, ethical dilemmas and attitudes linked to possible future legislation of surrogacy in Sweden. LÄS MER

 4. 4. Remittances as a Social Contract : An Interview Study on Remittance Behaviour among Swedish Immigrants

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Sara Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Remittances; migration; motivations; gender; conjugal contract; social norms; altruism;

  Sammanfattning : In what has been described as “the age of migration” by Castles et al. (2014) the international transfers of remittances is an ever-growing phenomenon, which has generated an increased interest among both scholars and policy-makers. LÄS MER

 5. 5. Green Parking Purchase : A Study of Policy, Implementation and Acceptance of Travel Demand Management

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Alexander Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Travel Demand Management; Transportation Mode Choices; Sustainable Mobility; Grönt parkeringsköp;

  Sammanfattning : This study utilized both quantitative and qualitative methods to investigate different actors and layers of policy, implementation, and reception of pro-environmental Travel Demand Management policy and measures in Umeå. One initiative by Upab (Umeå Parkering AB) and Umeå municipality, Grönt parkeringsköp, which means moving parking spaces from the central area of Umeå and replacing them with facilities that promote sustainable travel, was investigated more thoroughly. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet altruism.

Din email-adress: