Sökning: "amanda lundin"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden amanda lundin.

 1. 1. Kungligheter i media : En komparativ studie av de kungliga bröllopen 1976 och 2015.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Julia Erlandson; Amanda Lundin; [2017]
  Nyckelord :Dagspress; gestaltning; kungliga bröllop; kvällspress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenska kungafamiljen framställs i dags- och kvällspress under åren 1976 samt 2015. Den undersökta perioden gäller junimånad 1976, då Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt junimånad 2015 när Carl-Philip och Sofia Hellqvist gifte sig. LÄS MER

 2. 2. Cykelintervaller som kompletterande träning för handbollsspelare på U16-nivå.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Amanda Bodén; Emelie Lundin; [2017]
  Nyckelord :Handboll; prestation; prestationsförmåga; intervaller; cykelintervaller; idrott; lagidrott; idrottsvetenskap; bollidrott; intermittent idrott; aerob; anaerob;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att undersöka effekten av cykelintervaller som komplement till handbollsträning för att förbättra prestationsförmågan hos manliga ungdomsspelare på elitnivå. Den frågeställning studien svarat på är om cykelintervaller som komplement till handbollsträning har några effekter på den specifika prestationsförmågan. LÄS MER

 3. 3. Tillämpad flerkanalstrategi : En studie om hur designintensiva företag kombinerar sina försäljningskanaler

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Amanda Brus; Agnes Tåhlin Lundin; [2016]
  Nyckelord :Multi-channel strategy; synergy; cannibalization; e-tailing; Flerkanalstrategi; synergi; kannibalisering; e-handel;

  Sammanfattning : This study aims to map out how small designintensive businesses combine multiple channels to achieve competitive advantage. The internet has provided retailers with a competing channel and while this can be a source of competitive advantage, it also provides the risk of cannibalization. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer beträffande handhygien på sjukhus : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Amanda Lundin; Johan Wallberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Det etiska ledarskapets roll i kampen mot korruption - En studie om antikorruptionsarbete i den svenska banksektorn

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Amanda Löfgren; Linda Lundin; [2015]
  Nyckelord :Ethical leadership; Anti-corruption; Banking sector; Leadership;

  Sammanfattning : Despite Sweden's ranking as one of the least corrupt countries in the world, recent studies suggest that the prevalence of corruption in the private sector is growing, now approaching international levels. Over the past couple of years, Sweden has witnessed a growing number of scandals involving unethical behavior on the part of its corporate sector. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet amanda lundin.

Din email-adress: