Sökning: "analys av fastighetsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden analys av fastighetsföretag.

 1. 1. The Occurrence of Earnings Management in Swedish Real Estate Companies – a quantitative study

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Wigsén; [2016]
  Nyckelord :Earnings management; fair value method; IAS 40; investment property; Earnings management; fair value-metoden; IAS 40; förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Background and aim: All of the publicly listed companies in the EU have since January 2005 been required to implement the new international accounting standard IAS/IFRS in their financial statements. One of the new regulations that were included in the standard was the IAS 40 – Investment Property, which regulates the valuation and reporting of a company’s investment properties. LÄS MER

 2. 2. Value Management i byggprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Martin Johansson; Kristoffer Sundvall; [2016]
  Nyckelord :Value Management; Project Management; Construction; Projektledning; Byggprojekt;

  Sammanfattning : Med en relativt ny samarbetsform i partnering som etablerat sig allt mer den senaste tiden släpper beställaren in entreprenören i ett närmare samarbete. Med detta nyare samarbete jobbar entreprenören i större samverkan med beställaren och intäkter tas till lika stor hänsyn som kostnader. LÄS MER

 3. 3. Redovisningens värderelevans : i nordiska fastighetsföretag under åren 2004 - 2010

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexander Lindberg; Nyberg Per; [2015]
  Nyckelord :IAS40; IFRS; förvaltningsfastigheter; verkligt värde; finanskris; korrelation; värderelevans; redovisning; externvärderare och fastigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Nivå: C-uppsats i företagsekonomiDatum: 2015, februariFörfattare: Alexander Lindberg och Per NybergHandledare: Arne FagerströmExaminator: Stig SörlingTitel: Redovisningens värderelevans i nordiska fastighetsföretag under åren 2004-2010Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av IAS-40 och finanskrisens utbrott hade på förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital för att därigenom få svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Studien ämnar förklara vilka effekter som kan uppstå till följd av införandet av IAS-40 och finanskrisen 2008. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar fastighetsportföljen årets resultat? : Sammansättningen av fastighetsportföljen och benägenheten till earnings management för svenska börsnoterade fastighetsföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dennis Anaje; Johan Svärd; [2015]
  Nyckelord :Real earnings management; accrual-based management; accounting variables; earnings management; real estate; real estate portfolio; ; Resultatmanipulering; vinstmanipulering; fastigheter; fastighetsportföljen; ;

  Sammanfattning : Introduktion/Problembakgrund: Earnings management (EM) är ett problem för både det enskilda företaget och samhället. EM innebär att företagsledningen manipulerar resultatet i syfte att vilseleda externa intressenter. LÄS MER

 5. 5. Komponentavskrivning enligt K3-regelverket : Hur identifierar fastighetsbolag komponenterna?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Maria Broberg; Joakim Åkerberg; [2014]
  Nyckelord :K3; component depreciation; true and fair view; real estate company; family owned; municipally owned; K3; komponentavskrivning; rättvisande bild; fastighetsföretag; familjeägd; kommunägd;

  Sammanfattning : Problembakgrund och problemformulering: Komponentavskrivningar är en del av BFN:s allmänna råd som även kallas K3, vilket blev tvingande från och med år 2014. Vi har i denna komparativa studie behandlat hur familjeägda och kommunala fastighetsbolag tillämpar komponentmetoden, eftersom de kan ha olika skäl till förvaltning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys av fastighetsföretag.

Din email-adress: