Sökning: "analys i företagsekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden analys i företagsekonomi.

 1. 1. Hur ska matkassen levereras? : En kvalitativ studie om attityder till leveranser av livsmedel vid e-handelskonsumtion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Ida Rönnlund; Lina Rönnlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-handel av livsmedel växer med en tilltagande hastighet där allt fler aktörer tar plats på marknaden och vill erbjuda effektiva och attraktiva leveranser till sina kunder. Den växande livsmedelsförsäljningen över internet innebär krav på nya distributionslösningar som skiljer sig från distributionen till butik. LÄS MER

 2. 2. Ledarskap hos män och kvinnor : Har ledarskap ett genus?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Sally Al-Hasbani; Melissa Noura; [2017]
  Nyckelord :Leadership; leaderships styles; men and women leadership; gender stereotypes; Ledarskap; ledarskapsilar; manligt och kvinnligt ledarskap; genus stereotyper;

  Sammanfattning : I den här studien har vi studerat ledarskap med koppling till genus, genom att studera tidigare forskning och sedan jämföra med det empiriska materialet genom intervjuer hos ledare. Intresset för det valda ämnesområdet uppmärksammades när vi genom statistik jämförde antalet manliga ledare med kvinnliga. LÄS MER

 3. 3. Virtuell Kunskapsöverföring : En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Filip Andersson; Marcus Fred; [2017]
  Nyckelord :Knowledge; knowledge management; knowledge transfer; intranet; Kunskap; kunskapshantering; kunskapsöverföring; intranät;

  Sammanfattning : Titel: Virtuell Kunskapsöverföring – En kvalitativ studie om hur intranätet möjliggör kunskapsöverföring. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Filip Andersson och Marcus Fred Handledare: Daniella Fjellström och Signe Jernberg Datum: 2017 - Augusti Syfte: Syftet med den här studien är att skapa en ökad förståelse för hur anställda utnyttjar intranätet för att tillgodogöra sig kunskap genom kunskapsöverföring. LÄS MER

 4. 4. Stereotypa barriärer för kvinnor : Hur kvinnliga styrelseledamöter i svenska aktiebolag hanterat stereotyphot och “glastaket” för att nå en högre position

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Eriksson; Michaela Levin; [2017]
  Nyckelord :Stereotype; Barriers; Glass ceiling; Women; Leaders; Gender stereotype; Stereotyphot; barriärer; glastaket; kvinnor; ledare; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Syfte: Stereotyper försvårar för kvinnor att nå ledande positioner, de kvinnor som når ledande positioner har tagit sig över barriärer för att ta sig till sin position. Vi vill ta reda på hur de lyckats ta sig över barriärerna. LÄS MER

 5. 5. Riskuppfattning och risktolerans : En kvantitativ studie om hur risk kopplat till bostadsmarknaden/bostadsinvesteringar varierar med ålder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Frida Eklund; Elin Sundström; [2017]
  Nyckelord :Risk; riskuppfattning; risktolerans; bostadsinvestering; bostadsmarknad;

  Sammanfattning : Hushållen idag investerar stora summor pengar i bostäder och är högt belånade i jämförelse till sin inkomst och bostadens värde (Finansinspektionen, 2017a, s. 7). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys i företagsekonomi.

Din email-adress: