Sökning: "analys läromedel läsförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden analys läromedel läsförståelse.

 1. 1. Att hitta svaret : En beskrivande analys av vilka läsförståelseprocesser som fordras av läsare för att kunna besvara frågor till naturvetenskapliga läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Granlund; [2017]
  Nyckelord :PIRLS; läsförståelse; förståelseprocesser; läromedel; beskrivande analys;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Ska läsförståelsen vara ett hinder för kunskapsinhämtningen? – En jämförande analys av läromedel i kemi

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Denise Brodin; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractExamensarbete inom lärarutbildningen Titel: Ska läsförståelsen vara ett hinder för kunskapsinhämtningen? –En jämförande analys av läromedel i kemi. Författare: Denise BrodinTermin och år: Vt 2016 Kursansvarig institution: Sociologiska institutionen Handledare: Lena OlssonExaminator: Marie CarlsonRapportnummer: VT16-2480-03 Nyckelord: Läromedel, läromedelsanalys, lättläst, lightbok Sammanfattning Resultaten från senaste PISA-undersökningen, 2012, visar att svenska elevers kunskaper i no-ämnen och läsförståelse sjunkit. LÄS MER

 3. 3. ”Äppel, Päppel, Piron, Paron…” : Analys av ett läromedel i läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Pernilla Lundberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Verktyg för att förstå fakta och fiktion? : En analys av läsförståelsediskurser i läroböcker för skolans mellanår.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Eva Christiernin; [2015]
  Nyckelord :Didaktik; grundskola; läroböcker; textanalys; läsförståelse; textrörlighet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att beskriva och analysera vilken typ av läsförståelse som erbjuds i läromedel i svenska, naturkunskap och samhällskunskap i skolans mellanår. Undersökningen söker svar på vilka textrörlighetsdiskurser som kan identifieras i läroböcker i svenska, samhällskunskap (geografi) och naturkunskap i grundskolans mellanår och hur dessa kan förstås i relation till teorier och forskning kring läsförståelse. LÄS MER

 5. 5. Att förstå det lästa : En undersökning av hur faktatexter bearbetas i aktuella läromedel i svenska i jämförelse med de förmågor som prövas i PIRLS.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Diana Klevestedt; [2015]
  Nyckelord :läromedelsanalys; läsförståelse; läsförståelseprocesser; PIRLS; svenska;

  Sammanfattning : Med bakgrund i de sjunkande resultaten i internationella undersökningar så som PIRLS ämnar denna uppsats undersöka vilka läsförståelseprocesser elever får träna på i läromedel i ämnet svenska för årskurs 3. Eftersom de sjunkande resultaten främst avser läsförståelse av faktatexter är det dessa som undersöks i läromedlen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analys läromedel läsförståelse.

Din email-adress: