Sökning: "analysenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet analysenhet.

 1. 1. Marketing of fast moving consumer goods : a study of viral videos with forest-related products

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Herman Tunstig; [2017]
  Nyckelord :brand; branding; Facebook; low-involvement; social media; YouTube;

  Sammanfattning : The traditional forest industry is facing a change. Not only is the forest industry changing, also the world is changing in terms of threats of the implementation of new trade barriers and how companies are using marketing. LÄS MER

 2. 2. Har leken i förskolan ett egenvärde eller ska leken pedagogiseras? : En minietnografisk studie om pedagogers deltagande i leken i inne- och utemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Julia Gustafsson; Malena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; lek; lärande; undervisning; pedagogers deltagande; innemiljö; utemiljö; verksamhetsteori; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt till deltagande i barns lek genom att jämföra pedagogers deltagande i leken inomhus respektive utomhus. Jämförelsen bidrar till förståelsen av pedagogers förhållningssätt till deltagande i lek genom att fokus läggs på miljön som påverkande faktor för deltagandet. LÄS MER

 3. 3. Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Dennis Luu; Sandra Younan; [2016]
  Nyckelord :material handling; material control; lean production; logistics; materialhantering; materialstyrning; lean produktion; logistik;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:1. LÄS MER

 4. 4. Effektiv återtillverkningsprocess genom kvalitetsstyrd returlogistik

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Markus Pudas; Andreas Sohlman; [2016]
  Nyckelord :Reverse logistics; remanufacturing; quality management; return product acquisition; quality classification.; Returlogistik; återtillverkning; kvalitetsstyrning; returproduktanskaffning; kvalitetsklassificering.;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur kvalitetsstyrning av inkommande returflöde kan generera en effektivare återtillverkningsprocess. För att uppfylla syftet har följande två frågeställningar formulerats:Vilka faktorer i returflödet påverkar effektiviteten i en återtillverkningsprocess?Hur kan dessa faktorer kontrolleras för att erhålla en effektivare återtillverkningsprocess?Metod– För att uppnå examensarbetets syfte har en fallstudie genomförts hos återtillverkningsföretaget Recyctec AB i Jönköping. LÄS MER

 5. 5. Lättläst stil : Språklig variation och likhet i tolv lättlästa litterära prosaverk

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Malin Bornhöft; [2016]
  Nyckelord :Lättläst; stilistik; korpuslingvistik; Myndigheten för tillgängliga medier; interpunktion.;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar variation och likhet i och mellan tolv verk för att identifiera vad som är möjligt och omöjligt i texterna. Materialet är tolv nyutgivna verk på tre svåighetsnivåer frå Myndigheten för tillgängliga mediers lättlästförlag. Verken är litterära prosaverk. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analysenhet.

Din email-adress: