Sökning: "analysenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet analysenhet.

 1. 1. "Människor kämpar för att överleva- att prata om jämställdhet, det är bara lyx!"- En kvalitativ studie om förutsättningarna att lyckas med implementeringen av Agenda 2030:s jämställdhetsmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Azra Halalkic; [2018-02-02]
  Nyckelord :Agenda 2030; Jämställdhet; Implementering; Informantintervjuer;

  Sammanfattning : Agenda 2030 är ett FN-direktiv som antogs av generalförsamlingen i slutet av 2015. Direktivet innehåller 17 globala mål med tillhörande 169 delmål, som världens alla länder har i uppgift att uppfylla senast 2030. Intresset för implementeringen av dessa globala mål bör ligga i alla medlemsstaters intresse. LÄS MER

 2. 2. Skadeförebyggande träning inom barn- och ungdomsinnebandy - en intervjustudie om föräldratränares erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Sara Berglind; [2017]
  Nyckelord :Idrottsskador; Barn- och ungdomsidrott; Föräldrar; Skadeförebyggande träning; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Innebandy är den största inomhusidrotten i Sverige och har drygt 90 000 aktiva barn och ungdomar upp till och med 15 års ålder. För dessa ungdomar är det vanligt att föräldrar är tränare, framförallt pappor. LÄS MER

 3. 3. Marketing of fast moving consumer goods : a study of viral videos with forest-related products

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Herman Tunstig; [2017]
  Nyckelord :brand; branding; Facebook; low-involvement; social media; YouTube;

  Sammanfattning : The traditional forest industry is facing a change. Not only is the forest industry changing, also the world is changing in terms of threats of the implementation of new trade barriers and how companies are using marketing. LÄS MER

 4. 4. Har leken i förskolan ett egenvärde eller ska leken pedagogiseras? : En minietnografisk studie om pedagogers deltagande i leken i inne- och utemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning; Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Julia Gustafsson; Malena Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; lek; lärande; undervisning; pedagogers deltagande; innemiljö; utemiljö; verksamhetsteori; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till en ökad förståelse om pedagogers förhållningssätt till deltagande i barns lek genom att jämföra pedagogers deltagande i leken inomhus respektive utomhus. Jämförelsen bidrar till förståelsen av pedagogers förhållningssätt till deltagande i lek genom att fokus läggs på miljön som påverkande faktor för deltagandet. LÄS MER

 5. 5. Materialhantering från inleverans till förmontering vid tillverkning av kundanpassadeprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Dennis Luu; Sandra Younan; [2016]
  Nyckelord :material handling; material control; lean production; logistics; materialhantering; materialstyrning; lean produktion; logistik;

  Sammanfattning : Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka hur materialhantering från inleverans till förmontering i ett tillverkande företag av kundanpassade produkter kan förbättras med avseende på kvalitet. Följande två frågeställningar ska uppfyllas för att besvara syftet:1. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analysenhet.

Din email-adress: