Sökning: "analysera språk"

Visar resultat 1 - 5 av 348 uppsatser innehållade orden analysera språk.

 1. 1. ¿ADECUACIÓN O ACEPTABILIDAD DE LA LITERATURA INFANTIL? Pippi Calzaslargas en épocas diferentes en España desde una perspectiva feminista

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Moa Broberg; [2018-02-23]
  Nyckelord :spanska; Pippi Calzaslargas; Pippi Långstrump; España; traducción; feminismo; literatura infantil y juvenil;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att, utifrån en feministisk konceptuell textanalys, jämföra Pippi Långstrumps personlighet i tre spanska översättningar från olika tidsperioder med varandra och med det svenska originalet från 1945. De utvalda översättningarna gavs ut 1975, 2012 och 2015. LÄS MER

 2. 2. Antikens texter i ett samtida klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Filip Pedersen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kunskapsöversikt sammanställs befintlig forskning som handlar om hur lärare kan använda sig av antika texter i sin svenskundervisning. Antikens texter har satt avtryck i historien, och än idag läser vi dessa texter och förundras över deras språkbruk och budskap. LÄS MER

 3. 3. Improvisationsutveckling genom plankning och transkription

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Max Leopoldson; [2018]
  Nyckelord :improvisation; improvisationsmetodik; musikteori; jazz; transkription; solo;

  Sammanfattning : Inom musikalisk improvisation finns mycket litteratur som tar upp metoder för att utveckla sig som improvisatör. Jag upplever att det i ämnet finns en tvetydig diskurs i huruvida musikern ska bygga sin egen röst gentemot att influeras av andra. LÄS MER

 4. 4. Språket i svenska podcaster: en studie av manligt och kvinnligt språk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Allmän språkvetenskap

  Författare :Patricia Loggarfve; [2018]
  Nyckelord :sociolingvistk; manligt språk; kvinnligt språk; stereotyper; samtalsstil; podcaster; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Abstract Sedan 70- och 80-talet har det forskats kring manligt och kvinnligt språk, främst genom samtal. Forskare har kommit fram till att män och kvinnor har olika samtalsstilar och att olika stereotyper finns rådande manligt och kvinnligt språk. LÄS MER

 5. 5. Språket som skapar krisen - En kvalitativ textanalys av språket som diskuterat och rapporterat flyktingfrågan i media under två tidsperioder i svensk historia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Louise Burenby; [2018]
  Nyckelord :flyktingar; flyktingkris; asyl; textanalys; tidningsartiklar; media; Helge Jordheim; Reinhart Koselleck; Michel Foucault; Quentin Skinner Refugees; refugee crisis; asylum; text analysis; Reinhert Koselleck; Quentin Skinner; Social Sciences;

  Sammanfattning : I det här arbetet görs en textanalys av tidningsartiklar från två tidsperioder i svensk historia. Mellan de år som undersöks (1990-1993 och 2014-2016) har Sverige mottagit ett ovanlig högt antal flyktingar, och debatten kring situationen har varit omfattande och omstridd. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet analysera språk.

Din email-adress: