Sökning: "anhörig missbruk hjälp"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden anhörig missbruk hjälp.

 1. 1. Flykten från sig själv i jakten på jaget : Klivet in och klivet ut ur medberoendets gastkramande famn

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Julia Rosati Örsell; [2015]
  Nyckelord :Codependency; The twelve step program; The twelve steps; Substance abuse; Addiction; Medberoende; Anhörig; Tolvstegsprogrammet; De tolv stegen; Missbruk; Beroende;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar dels till att försöka nå en djupare kunskap om medberoende som begrepp men undersöker även hur medberoendet kan förstås samt förklaras från en medberoendes eget perspektiv. Vidare undersöks också på vilket sätt tolvstegsprogrammet kan förstås som en fungerande behandlingsmetod för medberoende, varför samtliga intervjupersoner aktivt deltar samt verkar i en tolvstegsgemenskap för anhöriga till missbrukare. LÄS MER

 2. 2. Barn som anhörig. Barns rätt till information, stöd och hjälp vid förälders missbruk eller psykisk ohälsa i lag och tillämpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Spiljak; [2014]
  Nyckelord :Familjerätt; barnrätt; barns rättigheter; missbruk; psykisk ohälsa; föräldraansvar; information; stöd; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna framställning syftar till att lyfta fram gruppen barn som anhöriga i rampljuset. Som led i detta kommer det att redogöras för hur barns väg från objekt till subjekt påverkat barns rättigheter och särskilt rätten att få information stöd och hjälp vid förälders missbruk eller psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Anhöriga till missbrukare : En jämförande studie om den hjälp som finns och de behov de upplever

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :My Lindfors; Emilie Nenzén; [2012]
  Nyckelord :Relatives; misuser; codependency; help for relatives; alcohol; drugs.; Anhörig; alkohol och narkotika; missbruk; medberoende; hjälp och stöd.;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar generellt om hjälp och stöd för anhöriga till alkohol- och narkotikamissbrukare, och berör specifikt den hjälp som finns att tillgå inom Sundsvall kommun, hur den uppfattas, samt vilken hjälp och stöd som önskas. Tidigare forskning har påpekat att hjälp och stöd kan vara av vikt då det finns vissa risker förknippat med att vara anhörig till en missbrukare. LÄS MER

 4. 4. Missbruk - en familjeangelägenhet. En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linda Sjöblom; Charlotte Wilzén; [2009-10-26]
  Nyckelord :alkoholmissbruk; anhörig; systemteori; medberoende; skuld; skam;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om vilka erfarenheter och upplevelser som anhöriga till missbrukare kan ha. Den visar också hur ett missbruk påverkar en hel familj och hur den anpassar sitt liv i vardagen. Den visar att det kan finnas ett stort behov av stöd till anhöriga och att det faktisk finns stödformer. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie : Av hur några anhörigas liv till missbrukaren kan upplevas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Malin Johansson; Mirna Mneimné; [2008]
  Nyckelord :Anhörig; Missbrukaren; Beroende; Medberoende;

  Sammanfattning : Att leva som anhörig till missbruk antar vi inte är lätt, då den anhörige ses som en ”grupp” människor, som vi tror ”glöms” bort på ett eller annat sätt när man talar om missbruk/missbrukare. Vi vet att anhöriga är en stor grupp, som lever kring varje missbrukare, det kan röra sig om fem stycken anhöriga kring en missbrukare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörig missbruk hjälp.

Din email-adress: