Sökning: "användarcentrerad"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet användarcentrerad.

 1. 1. Visualisering av ägande i startupföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Dana Ghrabeti; [2018]
  Nyckelord :visualisering; visualization; cap table; aktiebok; startup; UX-design; UI-design; användarcentrerad design; user-centered design;

  Sammanfattning : Capitalization table (cap table) is a public ledger that tracks the equity ownership of a company’s shareholders. For start-up and non-public companies this information is usually stored in a spreadsheet but even after just a couple of investment rounds the cap table can become highly complex. LÄS MER

 2. 2. Using a virtual fire extinguisher as a tool for safety training

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Johan Månsson; [2018]
  Nyckelord :Virtual Reality; Training simulator; Interaction Design; User-centered design; Fire safety; Fire extinguisher; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Virtual Reality (VR) har den senaste tiden blivit väldigt populärt och är en spännande teknologi med många outforskade användningsområden. Med ett VR-headset kan en användare till exempel träna på en speciell uppgift med både reducerad risk och till en mycket lägre kostnad jämfört med om det istället hade genomförts i den verkliga världen. LÄS MER

 3. 3. Usability guided development of a participant database system

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Joakim Falk; [2018]
  Nyckelord :Usability; Database; Database system; Development; User test; Web application; Web development; Usability guidelines; Human-Computer Interaction; HCI; Graphical User Interface; GUI; User Friendly Interface; User-Centered System Design; UCSD; Användbarhet; Databas; Databassystem; Utveckling; Användartest; Webbapplikation; Webbutveckling; Användbarhetsriktlinjer; Människa-Datorinteraktion; MDI; Grafiskt Användargränssnitt; Användarvänligt Gränssnitt; Användarcentrerad Systemdesign; ACSD;

  Sammanfattning : This project consisted of the development of a web based participant database system to replace a spreadsheet based one for the project “Vi Ses! Språkvänner i Linköping” and the evaluation of it. The design and implementation was done iteratively using a collection of usability guidelines as well as the results of a set of user tests. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av webbplats : Hur kalufsen.com kan förbättras

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Niklas Händén; [2017]
  Nyckelord :Användare; Användbar; Användarcentrerad; Enkätundersökning; Frisörsalong; Funktionalitet; Intervju; Upplevelse; Webbplats;

  Sammanfattning : This paper focuses on how a hairdresser salon's website, kalufsen.com, should be designed to meet customers' expectations. A survey with quantitative and qualitative e-questions was created in order to find what customers thought of the current website as well as what they expect from a hairdresser salon's website. LÄS MER

 5. 5. Visualization of object detection data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Anna Lissborg; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :User-centered design; UCD; none interactive; graphical visualization; video surveillance; object detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As a part of the innovation and growth within the Axis, object detection with new technology is explored. The car industry is lowering the costs on RAdio Detection And Ranging (RADAR) chipsets, making them a viable hardware to incorporate within a surveillance camera device. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användarcentrerad.

Din email-adress: