Sökning: "användarcentrerad"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet användarcentrerad.

 1. 1. Visualization of object detection data

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Anna Lissborg; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :User-centered design; UCD; none interactive; graphical visualization; video surveillance; object detection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As a part of the innovation and growth within the Axis, object detection with new technology is explored. The car industry is lowering the costs on RAdio Detection And Ranging (RADAR) chipsets, making them a viable hardware to incorporate within a surveillance camera device. LÄS MER

 2. 2. Användaren i fokus : En studie om användarinvolvering och dess betydelse på IT-implementeringar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Tulevall; Carl Linde; [2017]
  Nyckelord :User-involvement; IT-implementation; user; participatory; user-centred; Användarinvolvering; IT-implementering; användare; användarinriktad; användarcentrerad;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka om användarinvolvering underlättar IT-implementeringar. Teknikens snabba framväxt påverkar organisationer i den grad att de måste implementera IT förr eller senare. Samtidigt finns det stora utmaningar med IT-implementeringar, de uppfyller sällan dess fulla potential eller bidrar med den förväntade nyttan. LÄS MER

 3. 3. Exploring Needs and Possibilities of mHealth Services for Persons with Chronic Disease

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Elin Magnusson; Elisabeth Vajta Engström; [2017]
  Nyckelord :eHealth; mHealth; chronic disease; disease management; user-centred design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The amount of people living with chronic diseases is increasing. Chronic diseases do not only induce human suffering, it is also an economic burden on society. To ease the suffering and reduce the costs connected to chronic diseases, the usage of digital health services might be a possibility. LÄS MER

 4. 4. Crime scenes in Virtual Reality : A user centered study

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Catrin Dath; [2017]
  Nyckelord :Interaction design; Virtual Reality; crime; prototype; Virtual Environments; point cloud; laser scanning; forensics; investigation; crime scene; DDMD; criminal investigator; crime scene investigator;

  Sammanfattning : A crime scene is a vital part of an investigation. There are however, depending on the situation and crime, issues connected to physically being at the scene; risk of contamination, destruction of evidence or other issues can hinder the criminal investigators to stay, visit or revisit the scene. LÄS MER

 5. 5. Patient user interface for future concept connecting data from wearables to healthcare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Simon Leppänen; [2017]
  Nyckelord :Wearables; digitisation; connected health; e-health; user-centered design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The leading causes of disability and death worldwide, are chronic diseases. They are also the costliest part of healthcare. One way to ease the pressure on healthcare and improve quality of life for patients suffering from chronic diseases, is by digitising healthcare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet användarcentrerad.

Din email-adress: