Sökning: "anvisning"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet anvisning.

 1. 1. Underlätta Spelglädje för Seniorer i Digitala Spel

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Beatrix Moroz; Henrik Norinder; [2017]
  Nyckelord :Digitalt; Spel; Senior; Frågesport; 2D; Plattform; Design; Anvisning;

  Sammanfattning : Denna rapport kan användas som en vägledning för utvecklare vid skapandet av ett digitalt underhållande spel för seniorer. Denna vägledning baserar sig på en prototyp utvecklat för Android surfplatta. I spelprototypen är målet att resa från södra till norra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Framgångsfaktorer i implementeringsprocessen : En studie om implementeringen av delen i AFS 2015:4 som rör kränkande särbehandling.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Victoria Linares; Amanda Sevestedt Widmark; [2017]
  Nyckelord :Victimization; implementation; awareness; The Swedish Work Environment Authority s Statue Book 2015:4 Organisational and social work environment; Systematic work environment effort.; Kränkande särbehandling; implementering; förankring; Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö; Systematiskt arbetsmiljöarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att inom offentlig verksamhet undersöka implementeringen av AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö1, med fokus på delen som rör kränkande särbehandling. Målet med studien var även att identifiera vilka framgångsfaktorer som var centrala i implementeringsprocessen. LÄS MER

 3. 3. Markanvisningsprocessen ur ett tjänstemannaperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Pontus Aronsson; Petter Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Land allocation; land allocation method; decision making situation; agenda-power; Markanvisning; markanvisningsmetod; beslutssituation; agendamakt; tidpunkt för anvisning;

  Sammanfattning : I dagens Sverige har vi ett stort behov av nya bostäder, det råder det ingen tvekan om. De fastigheter som ofta är ändamål för bostadsbebyggelse ägs till stor del av Sveriges kommuner. För att möta behovet av nya bostäder krävs det således att kommunal mark tas i anspråk. LÄS MER

 4. 4. Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik - En eventstudie om penningpolitikens effekt under finanskrisen och den europeiska skuldkrisen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Isabell Henriksson; Niclas Lindegren; [2016]
  Nyckelord :unconventional monetary policy; quantitative easing; credit policy; signal effects; European; okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; kreditpolicys; signaleffekter; Europeiska;

  Sammanfattning : Den finansiella krisen följt av den europeiska skuldkrisen har inneburit ett nollränteläge där möjligheten att bedriva penningpolitik har försvårats då marginaleffekten av att sänka styrräntan avtagit samtidigt som finanspolitiken varit kraftigt begränsad. Istället har Europeiska centralbanken (ECB) blivit tvungna att ägna sig åt okonventionella åtgärder, som kvantitativa lättnader och förändrade kreditpolicys. LÄS MER

 5. 5. Optimering av formmaskin M01

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :David Olsson; [2014]
  Nyckelord :plc; optimering; automation; siemens; logo;

  Sammanfattning : Detta examensarbete på 22,5 hp är en del av mekatronikingenjörsutbildningen vid Karlstads universitet. Uppdragsgivaren är Valmet AB (tidigare Metso AB) i Hagfors som tillverkar och säljer malsegmentslitdelar för pappersindustri och massaindustri.Projektet behandlar en av de tre formmaskiner som finns på företaget, kallad M01. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anvisning.

Din email-adress: