Sökning: "apellstruktur"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet apellstruktur.

  1. 1. Att skriva om det som ingen talar om - En undersökning av de tabubelagda ämnena i Maria Sandels Droppar i folkhavet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Andréa Ager-Hanssen; [2012-07-03]
    Nyckelord :tabu; arbetarlitteratur; tidig arbetarlitteratur; kvinnlig arbetarlitteratur; kvinnlig sexualitet; Maria Sandel; Droppar i folkhavet; receptionsteori; receptionsspår; apellstruktur; litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet apellstruktur.

Din email-adress: