Sökning: "arbete med flerspråkiga barn"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden arbete med flerspråkiga barn.

 1. 1. Flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Muna Abdi Sheikh Ali; [2018]
  Nyckelord :Modersmålsutveckling; flerspråkighet i förskolan; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera flerspråkiga barns modersmålsutveckling i förskolan och hur pedagogerna kan hjälpa barnen med sitt modersmål när pedagogerna har svenska som sitt förstaspråk. Studien tar ett sociokulturellt perspektiv på lärande och metoden som använts för att samla in material för studien är kvalitativ intervju med fyra pedagoger från två förskolor. LÄS MER

 2. 2. Flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med flerspråkiga

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Nathalie Blom; Mikaela Forsberg Liifv; [2018]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkutveckling; modersmål; andraspråk; kommunikation; förskola; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap för hur några förskollärare beskriver att de arbetar med flerspråkiga barns språkutveckling. Både statistik och tidigare forskning lyfter att flerspråkiga barn har ökat i förskolan, vilket betyder att det är viktigt att ha kunskap om flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 3. 3. Tredjespråksinlärning i åk 4-6 : Flerspråkiga elever i ett EFL klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Flerspråkighet; tredjespråksinlärning; språkutveckling; EFL; årskurs 4-6;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella skola möter vi flertalet barn med ett annat modersmål än svenska. Eleverna har kommit till landet av många olika anledningar och har alla olika erfarenheter med sig. LÄS MER

 4. 4. Förskolan - inte bara på svenska : En kvalitativ studie rörande pedagogers syn på arbetet med flerspråkiga barn i förskoleverksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lisa Lagebo; Rebecca Holmner; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkighet; interkulturalitet; förskolan; språkutveckling; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att fördjupa kunskapen om hur pedagoger i olika professioner inom förskolan ser på sitt arbete med att främja språkutveckling hos barn med svenska som andraspråk. Studien angrips utifrån två teoretiska perspektiv, ett sociokulturellt perspektiv samt ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Modersmålets betydelse för flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Emine Thaqi Jashari; [2017]
  Nyckelord :Modersmål; tvåspråkighet; studihandledning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att - ur ett lärarperspektiv – undersöka vad två modersmålslärare och två svensklärare anser om modersmålets betydelse för flerspråkiga barns språkinlärning och vilka förändringar de anser skulle förbättra förutsättningarna för undervisningen. För att besvara syftet, ställs tre forskningsfrågor, som handlar om pedagogernas åsikter om modersmålets betydelse och hur de arbetar med detta vid undervisning i det svenska språket. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbete med flerspråkiga barn.

Din email-adress: