Sökning: "arbetsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet arbetsbeskrivning.

 1. 1. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 2. 2. Lägger rekryterare fokus på den arbetssökandes kvalifikationer eller värderingar? Rekryterares bedömning av P-J fit respektive P-O fit i urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Erfors; Erica Ek; [2017]
  Nyckelord :person-environment fit; person-job fit; person-organization fit; recruitment; selection; interview; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kultur och värderingar är ett allt mer omdiskuterat område i urvalsprocesser samtidigt som egenskaper och kompetenser krävs för att en person ska betraktas som kvalificerad för en anställning. Valet av frågor och bedömningsunderlag ligger till grund för anställningsbeslut och är därför av stor betydelse i intervjusammanhang. LÄS MER

 3. 3. Improving the knowledge management structures at a Swedish construction company : A case study investigating the new and expansive construction company Serneke

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Oskar Boman; Victor Wenger; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knowledge management has been studied for decades. Previous case studies within the Swedish construction industry have uncovered common problems but also a reluctance for change. This master’s thesis will examine the structural problems, solutions and provide implementation suggestions at Serneke. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorers arbetsbelastning och stress -En kvalitativ studie utifrån skolkuratorers eget perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Josefine Hallin; Josefine Ivarsson; [2017]
  Nyckelord :Skolkurator; skolkurativt arbete; arbetsbelastning; stress; copingstrategier; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att skapa förståelse kring hur sju kuratorer från fyra grund- och gymnasieskolor i Mellansveriges upplever sin arbetssituation, vad som kan bidra till stress, samt hur stress från arbetet hanteras genom copingstrategier. Detta ställs även i kontext med den ökade psykiska ohälsan bland barn och ungdomar på grundskole- och gymnasienivå. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsbeskrivning.

Din email-adress: