Sökning: "arbetsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet arbetsbeskrivning.

 1. 1. Lägger rekryterare fokus på den arbetssökandes kvalifikationer eller värderingar? Rekryterares bedömning av P-J fit respektive P-O fit i urvalsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Andrea Erfors; Erica Ek; [2017]
  Nyckelord :person-environment fit; person-job fit; person-organization fit; recruitment; selection; interview; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kultur och värderingar är ett allt mer omdiskuterat område i urvalsprocesser samtidigt som egenskaper och kompetenser krävs för att en person ska betraktas som kvalificerad för en anställning. Valet av frågor och bedömningsunderlag ligger till grund för anställningsbeslut och är därför av stor betydelse i intervjusammanhang. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskornas erfarenheter av arbetet med överviktiga barn och deras familjer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Bank; Hanna Dahlin; [2017]
  Nyckelord :overweight; obese; attitude; nurse; child; pediatric;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna, inom folkhälsan, under 2000-talet beskrivs vara, övervikt och fetma hos barn. Sen år 1990 är ökningen alarmerande och detta främst i låg- och medelinkomstländerna. I Sverige har det främst varit en ökning av övervikt och fetma bland barn i en mer utsatt socioekonomisk bakgrund. LÄS MER

 3. 3. Kollegial handledning i yrkespraktiken - en intervjustudie med några nyutbildade speciallärare

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ugarph; [2017]
  Nyckelord :Ekologisk systemteori; inkludering; kollegial handledning; normkritik; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Sammanfattning/abstract Kollegial handledning i yrkespraktiken - en intervjustudie med några nyutbildade speciallärare. Collegial Coaching in the Profession - a Study of Interviews with newly qualified Special Need Teachers. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledares uppdrag - vägledare eller vaktmästare? : En kvalitativ studie om hur studie- och yrkesvägledares uppdrag tolkas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Carola Oscarsson; Ellinore Sundberg; [2017]
  Nyckelord :Kompetens; profession; studie- och yrkesvägledare; studie- och yrkesvägledning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att tydliggöra hur studie- och yrkesvägledaren själv tolkar sitt uppdrag men även hur dennes chef, rektor eller enhetschef tolkar uppdraget. Dessutom ville vi se vilka för- och nackdelar som respondenterna upplevde beroende på hur studie- och yrkesvägledningen organiserades på respektive arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Förebyggande och hälsofrämjande arbete i specialpedagogens vardag.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Lars Wiklund; Carola Dalén; [2016]
  Nyckelord :elevhälsa; förebyggande; hälsofrämjande; specialpedagog; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka några specialpedagogers uppfattningar av sitt uppdrag inom elevhälsan i skolans verksamhet. Framför allt är syftet att belysa deras uppfattningar av ett förebyggande och hälsofrämjande arbete. Studien har en kvalitativ ansats. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsbeskrivning.

Din email-adress: