Sökning: "arbetsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet arbetsbeskrivning.

 1. 1. Specialpedagog – spindel, brandman och troll-konstnär En studie om några specialpedagogers uppdrag i förhållande till sin utbildning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanne Svensson; [2018]
  Nyckelord :elevhälsa; proaktivt; relationskompetens; skolutveckling; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Studiens resultat belyser variationen i det specialpedagogiska uppdraget mellan tre skolor. Genom analys av specialpedagogernas yrkesupplevelser bidrar studien med kunskap om vad det specialpedagogiska uppdraget kan inrymma i förhållande till den kunskapskompetens som förmedlas under Malmö högskolas specialpedagogutbildning. LÄS MER

 2. 2. Strävan mot professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ljungberg; Matilda Elme; [2018]
  Nyckelord :profession; arbetsvillkor; studie- och yrkesvägledare; jurisdiktion; systemteori;

  Sammanfattning : Det har framkommit i flertalet granskningar att det förekommer brister inom studie- och yrkesvägledningsarbetet i de svenska skolorna idag. Det framkommer bland annat att avsaknad av styrning, ledning och kvalitetssäkring är återkommande problem. LÄS MER

 3. 3. Med individen i centrum : En studie om socialpedagoger i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Marie Huhtinen; Isabella Thorsson; [2018]
  Nyckelord :Socialpedagogik; skola; sociala relationer; gemenskap; socialpedagogisk handling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera och analysera socialpedagogiska handlingar såsom det kommer till uttryck hos socialpedagoger verksamma i skolans kontext, samt undersöka vilka möjligheter och begränsningar som påverkar, och koppla detta till arbetet med sociala relationer och gemenskap. I studien intervjuades tre examinerade socialpedagoger och en rektor som arbetar inom skolan. LÄS MER

 4. 4. Konsten att möta olika förväntningar i personalarbete : En kvalitativ studie om upplevd rollkonflikt hos HR-praktiker inom den offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lydia Karlsson; Anna Hermansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnade att söka förståelse för om yrkesverksamma inom personalarbete (HR) i den offentliga sektorn upplever rollkonflikter som en följd av olika förväntningar hos arbetsgivare och arbetstagare. Studien utgjordes av en kvalitativ design och ett målinriktat urval tillämpades, vilket resulterade i tio HR-praktiker. LÄS MER

 5. 5. Sportchefen inom svensk elitfotboll : En kartläggning av rollens arbetsuppgifter och professionaliseringens påverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Kalle Forslund; Poja Naderi; [2018]
  Nyckelord :Sportchef; Sport Manager; professionalisering; kommersialisering; byråkratisering; elitfotboll; idrottsorganisation;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka yrkesrollen sportchef i svensk elitfotboll och rollens arbetsbeskrivning. Dessutom avser studien skapa en överblick över hur professionalisering har påverkat sportchefen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsbeskrivning.

Din email-adress: