Sökning: "arbetshälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet arbetshälsa.

 1. 1. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 2. 2. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. One Team, One Goal. En fallstudie om arbetsmiljö och arbetshälsa på GANT Global

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Malin Hahlin; Hedvig Littorin; [2017]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetshälsa genom medarbetarskap : En studie om påverkande faktorer för arbetshälsa

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Louise Andersson Nell; [2016]
  Nyckelord :Followship; workplace health; co-workers; Medarbetarskapshjulet; arbetshälsa; arbetsrelaterade problem; medarbetare;

  Sammanfattning : Bakgrund: För företag är alla ekonomiska aspekter viktiga, dit hör medarbetarnas hälsa som kan bli en stor kostnadspost. I dagens samhälle ökar stress och depression från arbetsplatsen trots gedigna kunskaper inom ämnet.Syfte: Studiens syfte är belysa kopplingen mellan medarbetarskap och arbetshälsa. LÄS MER

 5. 5. Muskuloskeletala besvär och skador samt upplevd hälsa hos insatssoldater i Försvarsmakten. : Förekomst och jämförelse mellan 2002 och 2012

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Monika Seth; [2016]
  Nyckelord :Occupational health; soldier; risk factors; workload; musculoskeletal injuries disorder; Arbetshälsa; soldat; riskfaktorer; arbetsbelastning; muskuloskeletala skador besvär;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare studier har påvisat att exponeringen av fysiskbelastning inom soldatyrket har ökat genom åren. Det finns samband mellan hög belastningen och förekomst av muskuloskeletala besvär och skador (MSBS). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetshälsa.

Din email-adress: