Sökning: "arbetsmiljö skador"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö skador.

 1. 1. Vad lyfter media fram som bakomliggande orsaker till mobbning på arbetsplatser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Catarina Sjödén; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; avundsjuka; otydlighet; konflikt; okunskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). LÄS MER

 2. 2. En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Soma Rashid; Susann Khalil; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tandteknik; vibrationsskador; laboratorie;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att undvika skador. Det är allt från ergonomiska skador till sjukdomar som kan förhindras genom att använda sig av rätt teknik och skyddsutrustning. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av risk för belastningsskador i arbetsmiljön bland IT-personal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Sundell; [2017]
  Nyckelord :Datorarbete; belastning; ergonomi; arbetsskador; datormiljö; IT; musarm; gamnacke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir alltmer stillasittande i vårt arbete idag och arbets – och belastningsskador är ett växande problem. Alltfler arbetar största delen av sin tid framför en dator vilket ofta kan leda till monotona rörelser och felaktiga arbetsställningar. LÄS MER

 4. 4. Psykisk ohälsa - Vilket rehabiliteringsansvar har arbetsgivaren?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ellen Ljunggren; Emelie Block; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; psykisk ohälsa; rehabiliteringsansvar; psykosocial arbetsmiljö; Law and Political Science; Business and Economics;

  Sammanfattning : Mental illness is a problem that has grown extensively in recent years, and causes a majority of long-term sick leaves in Sweden. The purpose of this essay is to investigate how far-reaching the responsibility of the employers is for the rehabilitation efforts when an employee is suffering from mental disorder. LÄS MER

 5. 5. Den kirurgiska säkerhetskniven. En observationsstudie av hantering och användning.

  Magister-uppsats,

  Författare :Helena Bergmanson; Madelene Helg; [2016-09-16]
  Nyckelord :Intraoperativ arbetsmiljö; stick- och skärskador; kirurgisk säkerhetskniv; säker teknik.; Intraoperative work environment; sharp injuries; surgical safety knife; secure;

  Sammanfattning : Background: The intraoperative work environment is a place where blood exposure and sharps injuries occur. Regulations and safety devices exist to prevent these kind of injuries. A relatively new device utilized is the surgical safety knife. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsmiljö skador.

Din email-adress: