Sökning: "arbetsmiljö skador"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö skador.

 1. 1. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av hur arbetsmiljön påverkar omvårdnaden : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Graucob; Lizette Janesten; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Physical work environment; Psychosocial work environment; Prehospital care; nursing.; Ambulanssjuksköterska; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Prehospital sjukvård; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Prehospital sjukvård innebär akuta medicinska insatser som sker utanför sjukhus av hälso- och sjukvårdspersonal. I mötet med patienten ingår det i ambulanssjuksköterskans arbetsroll att värna om patientens integritet samt organisera omvårdnaden så att det främjar patientens välbefinnande och minskar lidande. LÄS MER

 2. 2. Grovkorniga växtbäddar i trafiknära miljöer : ett sätt att minska skötselbehoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Jansson; [2017]
  Nyckelord :låg skötsel; grovkornig växtbädd; trafikmiljö; rondell; refug; sand; extensiv skötsel; torr; näringsfattig; makadam;

  Sammanfattning : Planteringar som befinner sig nära vägar utsätts i jämförelse med planteringar i mer naturlika områden för större påfrestningar. De utsätts regelbundet för föroreningar från trafiken och salter under vinterväghållningen. LÄS MER

 3. 3. En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Soma Rashid; Susann Khalil; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tandteknik; vibrationsskador; laboratorie;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att undvika skador. Det är allt från ergonomiska skador till sjukdomar som kan förhindras genom att använda sig av rätt teknik och skyddsutrustning. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av risk för belastningsskador i arbetsmiljön bland IT-personal

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Sundell; [2017]
  Nyckelord :Datorarbete; belastning; ergonomi; arbetsskador; datormiljö; IT; musarm; gamnacke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vi blir alltmer stillasittande i vårt arbete idag och arbets – och belastningsskador är ett växande problem. Alltfler arbetar största delen av sin tid framför en dator vilket ofta kan leda till monotona rörelser och felaktiga arbetsställningar. LÄS MER

 5. 5. Vad lyfter media fram som bakomliggande orsaker till mobbning på arbetsplatser?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Catarina Sjödén; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; avundsjuka; otydlighet; konflikt; okunskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vårt svenska samhälle har förändrats i rasande fart och förändringstakten går snabbt och människors tillvaro har blivit allt stressigare och tuffare. S.Blomberg (2016) skriver att anmälningar om mobbning på arbetsplatserna ökar och han kopplar det till den allt tuffare arbetsmarknaden (S.Blomberg 2016-04-10). LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsmiljö skador.

Din email-adress: