Sökning: "arbetsmiljö skador"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö skador.

 1. 1. Skador i byggbranschen : En studie i arbetsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oscar Dyrell; Axel Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Working environment; construction; injuries; Arbetsmiljö; byggproduktion; skador; anläggning;

  Sammanfattning : The construction industry is one of the industries where far too many people are injured every year and a dozen people perish in connection with their work. Preventing measures to reduce the number of accidents have taken great steps in recent years, but there is still much to be done to achieve the vision of zero deaths. LÄS MER

 2. 2. The Work Environment of Welding Operators at Volvo Group Trucks Operations : An Investigation to Reduce the Risk of Musculoskeletal Disorders Among Welders

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linda Jonsson Roos; [2018]
  Nyckelord :MSDs; Work environment; Manual welders; Welding work; Physical strain; Work postures; Belastningsrelaterade skador; arbetsmiljö; manuella svetsare; svetsarbete; fysisk belastning; arbetsställningar;

  Sammanfattning : This master thesis report presents a 20 weeks long project within Industrial design engineering at Luleå University of Technology, performed at Volvo Group Trucks Operations in Umeå. Since the company from a previous study knew that the operators on segment two work in unfavorable work postures, a further investigation of the operators’ work environment was needed. LÄS MER

 3. 3. Ambulanssjuksköterskans upplevelse av hur arbetsmiljön påverkar omvårdnaden : en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Susanna Graucob; Lizette Janesten; [2017]
  Nyckelord :Ambulance nurse; Physical work environment; Psychosocial work environment; Prehospital care; nursing.; Ambulanssjuksköterska; Fysisk arbetsmiljö; Psykosocial arbetsmiljö; Prehospital sjukvård; Omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Prehospital sjukvård innebär akuta medicinska insatser som sker utanför sjukhus av hälso- och sjukvårdspersonal. I mötet med patienten ingår det i ambulanssjuksköterskans arbetsroll att värna om patientens integritet samt organisera omvårdnaden så att det främjar patientens välbefinnande och minskar lidande. LÄS MER

 4. 4. Grovkorniga växtbäddar i trafiknära miljöer : ett sätt att minska skötselbehoven

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johan Jansson; [2017]
  Nyckelord :låg skötsel; grovkornig växtbädd; trafikmiljö; rondell; refug; sand; extensiv skötsel; torr; näringsfattig; makadam;

  Sammanfattning : Planteringar som befinner sig nära vägar utsätts i jämförelse med planteringar i mer naturlika områden för större påfrestningar. De utsätts regelbundet för föroreningar från trafiken och salter under vinterväghållningen. LÄS MER

 5. 5. En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Soma Rashid; Susann Khalil; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tandteknik; vibrationsskador; laboratorie;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att undvika skador. Det är allt från ergonomiska skador till sjukdomar som kan förhindras genom att använda sig av rätt teknik och skyddsutrustning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsmiljö skador.

Din email-adress: