Sökning: "arbetsmodeller och metoder"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetsmodeller och metoder.

 1. 1. Sjuksköterskors attityder till förbättringsarbete : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Westin; [2017]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; Lean; Patientsäkerhet; Akutsjukvård; Enkät;

  Sammanfattning : För att bedriva en säker vård har vårdpersonal skyldighet att arbeta enligt evidensbaserade metoder och systematiskt arbeta med patientsäkerhetsarbete. För att uppnå detta införs arbetsmodeller som resulterar i förändringsarbeten. Lean är en sådan modell som går ut på att eliminera slöseri genom kontinuerligt förbättringsarbete. LÄS MER

 2. 2. Redskap för formativ bedömning : En kvalitativ samt kvantitativ studie om användningen av formativa bedömningsredskap i ämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Marcus Ehrnholm; [2013]
  Nyckelord :formativ bedömning;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med studien är att undersöka hur lärare i ämnet Idrott och hälsa arbetar med redskap för formativ bedömning. Studien undersöker tre sammanlänkade delar: planering, genomförande, och utvärdering av lektionerna. LÄS MER

 3. 3. Modeller för effektiv produktutveckling : En undersökning av produktutvecklingsmodeller i stålindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Joel Larsson; Caroline Mogard; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Utvecklingen i dagens samhälle är snabbt ökande och likaså utvecklingen av produkter i alla branscher. För att idag följa med i snabba förändringar och behålla sina marknadsandelar krävs struktur för framtagningen av nya produkter. LÄS MER

 4. 4. Skript avseende trygghet i relation till mentala representationer av anknytning och omvårdnad

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap; Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

  Författare :Caroline Gustafsson; Björn Torshall; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom den anknytningsteoretiska forskningen har individers interna arbetsmodeller avseende anknytning i tidigare studier undersökts via mer medvetna metoder, såsom Adult Attachment Interview (AAI; George, Kaplan & Main 1984/1996). I ett försök att nå mer implicita och automatiska representationer utav anknytning och även omvårdnad rekryterades 78 deltagare i syfte att undersöka hur olika individers skript för trygghet i detta sammanhang ser ut i jämförelse med deras interna arbetsmodeller för anknytning och omvårdnad. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsmodeller och metoder.

Din email-adress: