Sökning: "arbetsrättslig process"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden arbetsrättslig process.

 1. 1. Möjligheter att kringgå LAS? : Vid tvister gällande uppsägning och avskedande.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emelie Ashikov; Annika Ekberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract We have in this essay, based on a real event in form of a judgment by the Swedish Labour Court, problemised articles 7 and 18 in the Swedish law on protection of employees, “lag (1982:80) om anställningsskydd” (her einafter reffered to as LAS). Those articles regulates dismissal and terminations of employment. LÄS MER

 2. 2. Diskrimineringsskydd för gravida arbetstagare. En arbetsrättslig studie av Svensk rätt och EU-rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Gullbrandsson; [2011]
  Nyckelord :arbetsrätt; diskriminering; liberalfeminism; graviditet; Recastdirektivet; diskrimineringslagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The labour legislation in the EU had in its early stages the purpose to avoid barriers of competition and to ensure the free movement within the union. Over time, as EU labour law developed, a greater focus was put on social matters and achieving gender equality became desirable. LÄS MER

 3. 3. Flexibilitet i svensk arbetsrätt - utveckling 1974-2008

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Staffan Gustafsson; [2009]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I ett globaliserat kunskapssamhälle med allt större konkurrens kan arbetsgivaren antas få ett större behov att snabbt kunna förändra sin organisation till skiftande förutsättningar. Arbetslivet är idag på många områden betydligt mer föränderligt jämfört med det traditionella industrisamhället. LÄS MER

 4. 4. Åldersdiskriminering : i arbetslivet

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Caroline Svensson; [2006]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; diskriminering; arbetsrätt;

  Sammanfattning : According to the national legislation concerning discrimination within labour law, it is prohibited to discriminate on the grounds of sex, ethnic belonging, religion or other religious belief, functional disability, sexual nature and part-time work or time-limited employment. The EC-law goes further and also prohibits discrimination on the ground of age. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsrättslig process.

Din email-adress: