Sökning: "arbetsterapi ryggmärgsskada"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsterapi ryggmärgsskada.

  1. 1. Skadad rygg - helt liv ? Delaktighet och livskvalitet hos personer med ryggmärgsskada

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Peter Vikmo; Jakob Wirdenäs; [2006]
    Nyckelord :Rekryteringsgruppen; RNL Index; SCI QL-23; förflyttningshjälpmedel; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: undersöka och jämföra eventuella skillnader i upplevelse av delaktighet och livskvalitet hos två grupper av människor med para- eller tetraplegi. En grupp har medverkat på rekryteringsgruppens läger och den andra gruppen har inte varit på något läger men antagits till nästa. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arbetsterapi ryggmärgsskada.

Din email-adress: