Sökning: "arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 422 uppsatser innehållade ordet arkiv.

 1. 1. Ädelreformen - Kommunalt betalningsansvar - medicinskt färdigbehandlad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Harry Olofsson; [2017-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattningsvis har Ädelreformen, med de starka ekonomiska drivkrafter som det kommunala betalningsansvaret utgör, bidragit till en kraftig minskning av antalet medicinskt färdigbehandlade, liksom till att kommunerna byggt ut sina boenden för äldre och handikappade. Mätt och uttryckt i effektivitetstermer har förväntningarna infriats och grundproblemet fått en lösning. LÄS MER

 2. 2. Open access och de institutionella arkivens roll i vetenskaplig kommunikation vid universitet och högskolor : en systematisk litteraturöversikt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM

  Författare :Kasimir Andersson; Naomi Kindström; [2017]
  Nyckelord :Institutional repositories; open access; scholarly communication; systematic literature review; ecological analysis; boundary objects; ALM; Library information studies Institutionella arkiv; vetenskaplig kommunikation; systematisk litteraturöversikt; ekologisk analys; ABM; biblioteks- och informationsvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this paper is to provide an overview of the research on open access and institutional repositories between the years 2002-2016. 2002 was seen as a natural starting point because of the Budapest Open Access Initiative and represents a pivotal point in the history of open access. LÄS MER

 3. 3. Bilder som informationsbärare : En jämförande studie av bilder i arkiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Joakim Andersson; [2017]
  Nyckelord :Archives; Archives users; Images; Digital images; Documents; arkivvetenskap; arkivering; arkivmaterial; dokument; dokumenthantering;

  Sammanfattning : This thesis examines how images are used and evaluated in a Swedish archival context. Images as of today are very common in society. They are nearly everywhere, particularly in our phones and computers. Therefore the written word is slowly losing it's sovereignty as a carrier of information. LÄS MER

 4. 4. Digitala attityder och kommunikation i förändringsprocessen : Förändringsledning och utmaningar vid införandet av e-arkiv i små kommuner

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Linda Rytterfelt; [2017]
  Nyckelord :digital archive; archive; digitalisation; change management; communication; knowledge management; information management; document management; e-arkiv; arkiv; digitalisering; förändringsprocess; förändringsledning; kommunikation; knowledge management; dokumenthantering; dokumentstyrning; informationshantering;

  Sammanfattning : Denna studie om utmaningar i införandeprocessen av e-arkiv, visar att digitalisering är komplext och snarast saknar facit. Däremot har studien kunnat visa på viktiga moment och indikationer för hur förändringsprocesser i kommunala verksamheter, speciellt mindre kommuner och verksamheter, kan bedrivas. LÄS MER

 5. 5. Upplösande av samägande : Villkor för fastighetsbildning vid klyvning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för data-, elektro- och lantmäteriteknik

  Författare :Johan Oscarsson; Mikko Mäkelä; [2017]
  Nyckelord :Partitioning; dissolving joint ownership; joint ownership law; property law; conditions for real property; suitability; Klyvning; upplösande av samägande; samäganderätt; fastighetsbildningslagen; villkor för fastighetsbildning; lämplighet.;

  Sammanfattning : Problemställning: Det finns i dagens lagstiftning inget uttalat stöd för att använda ”upplösande av samägande” som skäl för beslut i klyvningsförrättningar. Användning med avgörande verkan har inte styrkts genom rättspraxis. Ändock används detta skäl av lantmätare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arkiv.

Din email-adress: