Sökning: "arkiv"

Visar resultat 1 - 5 av 439 uppsatser innehållade ordet arkiv.

 1. 1. Riskbedömning av petroleumkolväten i mark och grundvatten vid Uddebo Oljehamn.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Beatrice Grundström Mörtzell; [2018]
  Nyckelord :Riskbedömning; Luleå Hamn; Uddebo Oljehamn; Petroleumkolväten;

  Sammanfattning : Uddebo Oljehamn är en av sex hamndelar inom Luleå Hamns område och har sedan 1940-talet bedrivit miljöfarlig verksamhet. Idag har Uddebo Oljehamn två kajer där det årligen lastas och lossas cirka 360 000 ton flytande produkter av petroleum, bensen och stenkolstjära. LÄS MER

 2. 2. Nudelsoppans dilemma : En etnologisk studie om upplevelserna av arbetslöshet under mitten av 1990-talet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Etnologi

  Författare :Erik Pålsson; [2018]
  Nyckelord :Arbetslöshet; genus; klass; utanförskap; frågelistor; arkiv;

  Sammanfattning : Arbetslöshet påverkar många i samhället på olika sätt; du kanske känner någon som är arbetslös eller har varit det själv. Denna studie tar vara på hur arbetslösa kvinnor upplever sin arbetslöshet. LÄS MER

 3. 3. Stiftelsen Anna Geijers Barnhem

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Gustaf Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Stiftelsen Anna Geijers barnhem; levnadsstandard; medelinkomst; bidrag; Uppsala;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks levnadsstandarden på Anna Geijers barnhem i Uppsala mellan åren 1876 och 1895. Syftet är att genom en mikrohistorisk skildring och en ekonomisk analys belysa en liten del av Sveriges sociala historia. Det huvudsakliga källmaterialet är stiftelsen Anna Geijers barnhems arkiv som finns bevarat på Uppsala landsarkiv. LÄS MER

 4. 4. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER

 5. 5. Bernhard Schmidts kvarlåtenskap och det globala kulturarvet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Kristina Rosen; [2018]
  Nyckelord :Bernhard Schmidt; Telescope; Legacy; Archive; Museum; Heritage; Access; Global.; Bernhard Schmidt; estlandssvensk; teleskop; kvarlåtenskap; arkiv; museum; kulturarv; tillgänglighet; global;

  Sammanfattning : This master thesis is about the Estonian-Swedish astro-optician Bernhard Schmidt (1879-1935) and his legacy. He was born on the island of Nargö outside Tallinn in Estonia. In 1930 he invented a special optical system for telescopes called the Schmidt telescope or Schmidt camera. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet arkiv.

Din email-adress: