Sökning: "artikelanvändning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet artikelanvändning.

  1. 1. Preposition and article usage in learner English : An investigation of negative transfer

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

    Författare :Håkan Almerfors; [2018]
    Nyckelord :Error Analysis; article usage; preposition usage; negative transfer; corpus study; Swedish learners of English; Portuguese learners of English; felanalys; artikelanvändning; prepositionsanvändning; negativ språköverföring; korpusundersökning; svenska elever som studerar engelska; portugisiska elever som studerarar engelska;

    Sammanfattning : The ways in which someone’s first language (L1) influences his or her second language (L2) to create errors, that is negative transfer, is a topic that has received much attention in the field of Second Language Acquisition (SLA). Previous research has suggested that negative transfer is responsible for many errors. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet artikelanvändning.

Din email-adress: